1. do 3. razred

Pri načrtovanih dejavnostih lahko pride do spremebe datumov.

 

 1. RAZRED

 2. RAZRED

 3. RAZRED

KULTURNI

Glasbena-gledališka predstava,

november

Glasbena-gledališka predstava,

november

Glasbena-gledališka predstava,

november

Prednovoletno rajanje, december

Prednovoletno rajanje, december

Prednovoletno rajanje, december

Belokranjske pastirske igre, maj

Belokranjske jedi (pogača)

30. 9. 2021

Jedi naših babic, 30. 9. 2021

Pozdrav poletju, 24. 6. 2022

Pozdrav poletju, 24. 6. 2022

Pozdrav poletju, 24. 6. 2022

NARAVOSLOVNI

Zdrave navade,

marec

Življenjski prostor: Gozd (CŠOD), februar

Zdravstvena vzgoja,

po dogovoru z ZD

Eksperimenti,

februar

Osebna higiena – Gibalni učenjak je odličnjak,

marec

Skrb za zdravje,

januar

Zdravstvena vzgoja,

januar

Živalski vrt,

maj

Muzej na prostem, maj

TEHNIŠKI

Uporaba naravnega materiala v vsakdanjem življenju

8. 10. 2021

Uporaba naravnega materiala v vsakdanjem življenju

8. 10. 2021

Predmeti nekoč,  

8. 10. 2021

Hiša dobrega kruha,

30. 9. 2021

Izdelava eko papirja (CŠOD), februar

Izdelava didaktičnega pripomočka: ura,

januar

Eko dan,

marec

Eko dan,

marec

Eko dan,

marec

/

/

/

ŠPORTNI

Pohod na Smuk,  1. 10. 2021

Pohod po poti gozdne železnice, 1. 10. 2021

Pohod na Semenič,  1. 10. 2021

Zimski športni dan

Zimski športni dan

Zimski športni dan

Plavanje, 4. 4. 2022

Lokostrelstvo

(CŠOD), februar

Plavanje, 13. 9. - 17.9. 2021

Plavanje, 5. 4. 2022

Plavanje, 4. 6. 2022

Plavanje,

Plavanje, 6. 4. 2022

Orientacijski pohod

Plavanje,

4. in 5. razred

Pri načrtovanih dejavnostih lahko pride do spremebe datumov.

 

4. RAZRED

 5. RAZRED

KULTURNI

Gledališka predstava in Slovenski šolski muzej v Ljubljani,

Zima

Gledališka predstava in ogled ljubljanskega gradu,

Zima

Jedi nekoč;

1. 10. 2021 (DEKD)

Semiška ohcet, 

8. 10. 2021 (DEKD)

Prednovoletno rajanje,

december

Prednovoletno rajanje,

december

/

/

NARAVOSLOVNI

Naravna dediščina Bele krajine,

maj/junij

Zdravstvena vzgoja,

po dogovoru z ZD

Snovi v naravi – voda (Krupa) 

5. 10. 2021 DEKD

Eko dan,

marec

Eko dan,

marec

Življenje v vodi in na kopnem (ŠVN),

junij

TEHNIŠKI

Belokranjska pisanica (postopek in izdelava) 

DEKD – 8.10. 2021

Izdelava vodnjaka DEKD

7. 10. 2021 

Pretakanje snovi – električne sheme,

marec

Izdelava modela plastnic,

november 

Hiša po načrtu, stara kmečka hiša, maj

Izdelava hladilne torbe,

marec

Obdelava lesnih gradiv (leseni voziček),

januar

Oblikovanje iz naravnega materiala (ŠVN),

junij

ŠPORTNI

Pohod na Gače

6. 10. 2021 - DEKD

*podružnica: športne igre in srečanje podružničnih šol na Štrekljevcu

Pohod na Gače

6. 10. 2021 - DEKD

Zimski športni dan

Zimski športni dan

Plavanje

9. september 2021

Kolesarski poligon,

september

Plavanje

10. september 2021

Plavanje (ŠVN),

junij

Orientacija

April

Plavanje (ŠVN),

junij