1. do 3. razred

Pri načrtovanih dejavnostih lahko pride do spremebe datumov.

 

 1. RAZRED

 2. RAZRED

 3. RAZRED

KULTURNI

Glasbena-gledališka predstava,

november

Glasbena-gledališka predstava,

november

Glasbena-gledališka predstava,

november

Prednovoletno rajanje, december

Prednovoletno rajanje, december

Prednovoletno rajanje, december

Belokranjske pastirske igre,  

1. š.: Izdelki iz ličkanja

25. 9. 2020 

Kamišibaj,

februar

Belokranjski ljudski plesi, 

3. š. Ura lepopisja v muzejski učilnici

25. 9. 2020 

Cicibanova dežela,

maj

Belokranjske jedi (pogača),  

2. š.: Izdelki iz ličkanja

25. 9. 2020 

Muzej na prostem Pleterje,

maj

NARAVOSLOVNI

Zdrave navade,

marec

Življenjski prostor: Gozd (CŠOD),

junij

Zdravstvena vzgoja,

po dogovoru z ZD

Eksperimenti,

februar

Osebna higiena – Gibalni učenjak je odličnjak,

marec

Skrb za zdravje,

januar

Zdravstvena vzgoja,

januar

Živalski vrt,

maj

Snovi – eksperimenti,

maj

TEHNIŠKI

Uporaba naravnega materiala v vsakdanjem življenju,

28. 9. 2020 

Izdelava »stare igrače«,  

28. 9. 2020 

Predmeti nekoč,  

28. 9. 2020 

Peka kruha,

november

Izdelava eko papirja (CŠOD),

junij

Izdelava didaktičnega pripomočka: ura,

januar

Eko dan,

marec

Eko dan,

marec

Eko dan,

marec

/

/

/

ŠPORTNI

Pohod na Smuk,  

29. 9. 2020 

*podružnica: športne igre in srečanje podružničnih šol na Štrekljevcu

Pohod po poti gozdne železnice,  

29. 9.2020

*podružnica: športne igre in srečanje podružničnih šol na Štrekljevcu 

Pohod na Semenič,  

29. 9. 2020 

*podružnica: športne igre in srečanje podružničnih šol na Štrekljevcu

Zimski športni dan

Zimski športni dan

Zimski športni dan

Plavanje,

5. april

Lokostrelstvo

(CŠOD),

junij

Plavanje,

19. april

Plavanje,

6. april

Plavanje,

7. september

Plavanje,

20. april

Plavanje,

7. april

Plavanje,

8. september

Plavanje,

21. april

4. in 5. razred

Pri načrtovanih dejavnostih lahko pride do spremebe datumov.

 

 4. RAZRED

 5. RAZRED

KULTURNI

Gledališka predstava in Slovenski šolski muzej v Ljubljani,

zima

Gledališka predstava in ogled ljubljanskega gradu,

zima

Muzejska zbirka Semič 

28. 9. 2020 

Semiška ohcet, 

28. 9. 2020 

Prednovoletno rajanje,

december

Prednovoletno rajanje,

december

/

/

NARAVOSLOVNI

Naravna dediščina Bele krajine,

maj/junij

Zdravstvena vzgoja,

po dogovoru z ZD

Snovi v naravi – voda 

(Krupa) 

30. 9. 2020 

Eko dan,

marec

Eko dan,

marec

Življenje v vodi in na kopnem (ŠVN),

junij

TEHNIŠKI

Belokranjska pisanica (postopek in izdelava) 

4. š.: Ura lepopisja v muzejski učilnici

25. 9. 2020 

Belokranjska narodna noša, 

25. 9. 2020 

Pretakanje snovi – električne sheme,

marec

Izdelava modela plastnic,

november

Hiša po načrtu, stara kmečka hiša,

oktober

Izdelava hladilne torbe,

marec

Obdelava lesnih gradiv (leseni voziček),

april

Oblikovanje iz naravnega materiala (ŠVN),

junij

ŠPORTNI

Pohod na Križ 

29.9.2020 

*podružnica: športne igre in srečanje podružničnih šol na Štrekljevcu

Pohod na Križ 

29. 9. 2020 

Zimski športni dan

Zimski športni dan

Plavanje,

5. oktober

Kolesarski poligon,

september

Plavanje,

6. oktober

Plavanje (ŠVN),

junij

Plavanje,

7. oktober

Plavanje (ŠVN),

junij