1. do 3. razred

Pri načrtovanih dejavnostih lahko pride do spremebe datumov.

 

 1. RAZRED

 2. RAZRED

 3. RAZRED

KULTURNI

 Igre nekoč Termin: 27. 9. 2023

 Bistra buča Termin: 27. 9. 2023 Stroški: 5 € + prevoz

 Jedi naših babic Termin: 27. 9. 2023

 Prednovoletni čas, Termin: december 2023

 Prednovoletni čas, Termin: december 2023

 Prednovoletni čas, Termin: december 2023

 Glasbena-gledališka predstava

 Termin: februar 2024 Stroški: 8 €

 Glasbena-gledališka predstava

 Termin: februar 2024 Stroški: 8 €

 Glasbena-gledališka predstava

 Termin: februar 2024 Stroški: 8 €

 

 Tržnica projektov, Termin: april 2024

 Tržnica projektov, Termin: april 2024

 Tržnica projektov, Termin: april 2024

NARAVOSLOVNI 

 Moje telo Termin: januar 2024

 Življenjski prostor: Gozd (CŠOD)

 Termin: 27. 11. 2023 Stroški šole v naravi

 Eksperimenti Termin: februar 2024

 Eksperimenti, Termin: februar 2024

 Osebna higiena – Zobkovadka Termin: 5. 3. 2024

 Skrb za zdravje, Termin: 19. 3. 2023

 Zdrave navade, 5. 3. 2024

 Živalski vrt, maj 2024 Stroški: 2,5 € + prevoz

 Eko dan Termin: april 2024

TEHNIŠKI

 Hiša dobrega kruha,

 september 2024 Stroški: 6 € + prevoz

 Uporaba naravnega materiala v vsakdanjem življenju

 Termin: 28. 9. 2023

 Šola nekoč Termin: 28. 9. 2023

 Eko dan, april 2024

 Izdelava eko papirja (CŠOD)

 Termin: 28. 11. 2023 Stroški šole v naravi

 Izdelava didaktičnega pripomočka: ura

 Termin: januar 2024

 Izidor ovčice pasel,

 maj 2024 Stroški: 10 € + prevoz

 Eko dan, Termin: april 2024

 Muzej na prostem

 Termin: maj 2024 Stroški: 5 € + prevoz

/

/

/

ŠPORTNI

 Pohod na Smuk Termin: 29. 9. 2023

 Pohod po poti gozdne železnice Termin: 29. 9. 2023

 Plavanje (+ 3. š – 6 otrok) Termin: 7.–13. 9. 2023

 Zimski športni dan Termin: po dogovoru

 Zimski športni dan Termin: po dogovoru

 Plavanje (+ 3. š – 6 otrok) Termin: 7.–13. 9. 2023

 Plavanje Termin: 2. 4. 2024 Stroški: 7 € + prevoz

 Lokostrelstvo (CŠOD)

 Termin: 29. 11. 2023 Stroški šole v narav

 Plavanje (+ 3. š – 6 otrok) Termin: 7.–13. 9. 2023

 Plavanje Termin: 3. 4. 2024 Stroški: 7 € + prevoz

 Orientacijski pohod Termin: maj 2024

 Pohod na Semenič Termin: 29. 9. 2023

 Plavanje Termin: 4. 4. 2024 Stroški: 7 € + prevoz

 Plavanje Termin: 4. 6. 2024 Stroški: 7 € + prevoz

 Zimski športni dan Termin: po dogovoru

4. in 5. razred

Pri načrtovanih dejavnostih lahko pride do spremebe datumov.

 

4. RAZRED

 5. RAZRED

KULTURNI

 Gledališka predstava in Slovenski šolski muzej v Ljubljani Emil in detektivi/Tajno društvo PGC 

 Termin: po dogovoru Stroški: 12 € + prevoz

 Gledališka predstava in ogled Ljubljanskega gradu z delavnico Emil in detektivi/Tajno društvo PGC

 Termin: po dogovoru Stroški: 12 € + prevoz

 Muzejska zbirka Semič (DEKD) Termin: 28. 9. 2023 Stroški: 3 €

 Belokranjsko izročilo (DEKD) Termin: 27. 9. 2023

 Prednovoletno rajanje (ogled filma) Termin: 22. 12. 2023 Stroški: 4 €

 Prednovoletno rajanje (ogled filma) Termin: 22. 12. 2023 Stroški: 4 €

/

/

NARAVOSLOVNI

 Naravna in kulturna dediščina Bele krajine Termin: maj/junij 2024 Stroški: 5 € + prevoz

 Zdravstvena vzgoja Termin: 14. 5. 2024

 Spoznavanje rastlin in živali v krajinskem parku Lahinja (Krajinski park Lahinja, DEKD)

 Termin: 26. 9. 2023 Stroški: 5 € + prevoz

 Eko dan Termin: marec 2024

 Eko dan Termin: marec 2024

 Življenje v vodi in na kopnem (ŠVN) Termin: junij 2024

TEHNIŠKI

 Belokranjsko izročilo DEKD Termin: 27. 9. 2023

 Izdelava gugalnice (DEKD) Termin: 3. 10. 20223

 Pretakanje snovi – električne sheme Termin: marec 2024

 Izdelava modela plastnic Termin: november 2023

 Hiša po načrtu, stara kmečka hiša Termin: maj 2024

 Izdelava hladilne torbe Termin: marec 2023

 Obdelava lesnih gradiv (leseni voziček) Termin: januar 2024

 Oblikovanje iz naravnega materiala (ŠVN) Termin: junij 2024

ŠPORTNI

 Pohod na Gače PŠ Štrekljevec – Pohod na Brezovo Reber Termin: 22. 9. 2023

 Pohod na Gače Termin: 22. 9. 2023

 Zimski športni dan Termin: februar 2024

 Zimski športni dan Termin: februar 2024

 Plavanje Termin: 4. 6. 2024

 Kolesarski poligon Termin: 26., 28. 9. 2023

 Orientacija Termin: april 2024

 Plavanje (ŠVN) Termin: junij 2024

 Športne igre Termin: april/maj 2024

 Plavanje (ŠVN) Termin: junij 2024