1. do 3. razred

Pri načrtovanih dejavnostih lahko pride do spremebe datumov.

  1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED
KULTURNI Glasbeno-gledališka predstava (Za devetimi gorami), 6. 11. 2019 Glasbeno-gledališka predstava (Za devetimi gorami), 6. 11. 2019 Glasbeno-gledališka predstava (Za devetimi gorami), 6. 11. 2019
Prednovoletno rajanje, 23. 12. 2019 Prednovoletno rajanje, 23. 12. 2019 Prednovoletno rajanje, 23. 12. 2019
Igre in plesi nekoč, 30. 9. 2019 Bistra buča, Radovica, 30. 9. 2019 Spomini naših babic in dedkov, 30. 9. 2019
Cicibanova dežela, 28. 5. 2020 Življenje nekoč - obisk muzeja v Semiču, april 2020 Muzej na prostem Pleterje; 28. 5. 2020
NARAVOSLOVNI Zdrave navade, 27. 3. 2020 Življenjski prostor: Gozd (CŠOD), oktober 2019 Zdravstvena vzgoja; po dogovoru z ZD Črnomelj
Eksperimenti, februar Osebna higiena
Gibalni učenjak je odličnjak, marec 2020
Skrb za zdravje; januar 2020
Zdravstvena vzgoja; januar Šokčev dvor Adlešiči, 28.5. 2020 Snovi – eksperimenti, maj 2020
TEHNIŠKI Uporaba naravnega materiala v vsakdanjem življenju, 1. 10. 2019 Izdelava »stare igrače«, 1.10. 2019 Kulturna dediščina – stari predmeti; 1. 10. 2019
Peka kruha; november 2019 Izdelava lončene posode (CŠOD); oktober 2019 Izdelava didaktičnega pripomočka: ura; januar 2020
Eko dan; 20. 3. 2020 Eko dan, 20. 3. 2020 Eko dan; 20. 3. 2020
/ / /
ŠPORTNI Pohod na Smuk; 2. 10. 2019 Pohod po poti gozdne železnice; 2. 10. 2019 Pohod na Semenič; 2.10. 2019
Zimski športni dan na Gačah; januar/februar Zimski športni dan na Gačah; januar/februar 2020 Zimski športni dan na Gačah; januar/februar 2020
Plavanje, 6. 4. 2020 Lokostrelstvo (CŠOD), oktober 2019 Plavanje, 20.-24. 4. 2020
Plavanje, 7. 4. 2020 Orientacijski pohod: del kraške učne poti, april 2020 Plavanje
Plavanje, 8. 4. 2020 Plavanje, 7. maj  2020 Sašo Plavanje

4. in 5. razred

Pri načrtovanih dejavnostih lahko pride do spremebe datumov.

 

4. RAZRED in 3., 4. RAZRED ŠTREKLJEVEC 5. RAZRED

KULTURNI

Gledališka predstava in Slovenski šolski muzej v Ljubljani, zima Gledališka predstava in ogled ljubljanskega gradu, zima
Dediščina Semiča, 30. 9. 2019 Opis ljudskega običaja semiška ohcet, 30. 9. 2019
Prednovoletno rajanje, 24. 12. 2019 Prednovoletno rajanje, 24. 12. 2019

NARAVOSLOVNI

Naravna dediščina Bele krajine, maj/junij 2020 Snovi – eksperimenti, 6. 1. 2020
Snovi v naravi – voda (izvir reke Krupe), 2. 10. 2019 Eko dan, marec 2020
Eko dan, marec 2020 Življenje v vodi in na kopnem (ŠVN), 19. 6. 2020

TEHNIŠKI

Muzejska zbirka, november 2019 Izdelava vodnjaka, 2. 10. 2019
Pretakanje snovi – električne sheme, marec 2020 Izdelava modela plastnic, 22. 11. 2019
Hiša po načrtu, stara kmečka hiša, 3. 10. 2019 Izdelava hladilne torbe, 3. 3. 2020
Obdelava lesnih gradiv (leseni voziček), april 2020 Oblikovanje iz naravnega materiala (ŠVN), 16. 6. 2020

ŠPORTNI

Pohod na Gače 1. 10. 2019
*podružnica: pohod na Suhorju v sklopu srečanja belokranjskih podružničnih šol
Pohod na Gače, 1. 10. 2019
Zimski športni dan na Gačah, januar/februar 2020 Zimski športni dan na Gačah, januar/februar 2020
Atletski troboj, maj 2020 Kolesarski poligon, 10. 9. 2019
Orientacijski pohod: Malikovec, april 2020 Plavanje (ŠVN), 15. 6. 2020
Plavanje, 5. 5. 2020 Plavanje (ŠVN), 18. 6. 2020