Šolsko leto se začne 1. septembra 2019 in konča 31. avgusta 2020. Ura pouka traja 45 minut, ura v podaljšanem bivanju 50 minut in ura v jutranjem varstvu 60 minut.

Začetek pouka je v ponedeljek, 2. septembra 2019, zadnji dan pouka za učence 9. razreda je ponedeljek, 15. junij 2020, za vse ostale učence se pouk konča v sredo, 24. junija 2020. V šolskem letu 2019/2020 bomo realizirali 189 šolskih dni (9. r. pa 182 dni).

OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE

prvo

2. 9. 2019–31. 1. 2020

drugo

1. 2. 2020–24. 6. 2020

1. 2. 2020–15. 6. 2020 (učenci 9. razreda)

Pouka prosti dnevi so sobote, nedelje, prazniki in šolske počitnice. V letošnjem šolskem letu bo pouka prost dan tudi petek, 3. 1. 2020.

Počitnice

jesenske počitnice

od 28. oktobra do 1. novembra 2019

novoletne počitnice

od 25. decembra 2019 do 2. januarja 2020

zimske počitnice

od 24. februarja do 28. februarja 2020

prvomajske počitnice

od 27. aprila do 1. maja 2020

Poletne počitnice

od 26. junija do 31. avgusta 2020

Prazniki

  • in 2. januar, novo leto
  • februar, slovenski kulturni praznik
  • april, velikonočni ponedeljek
  • april, dan upora proti okupatorju
  • in 2. maj, praznik dela
  • junij, dan državnosti
  • oktober, dan reformacije
  • november, dan spomina na mrtve
  • december, božič
  • 26. december, dan samostojnosti in enotnosti

Govorilne ure in roditeljski sestanki

DATUM VRSTA SODELOVANJA RAZRED OKVIRNE VSEBINE
12. 9. 2019 1. RS – skupni in oddelčni vsi razredi Informacije in novosti v šolskem letu 2019/20
2. r. – šola v naravi
19. 11. 2019 2. RS – tematski, skupni vsi razredi Predavanje ga. Petric
11. 2. 2020 3. RS – oddelčni vsi razredi Učni uspeh v 1. ocenjevalni konferenci
5. r., 7. r. – šola v naravi
9. r. – valeta, tabor …
14. 4. 2020 4. RS – oddelčni 3., 6. Izbirni predmeti
11. 6. 2020 RS za starše šolskih novincev bodoči 1. r. organizacijske zadeve
8. 10. 2019 govorilne ure vsi razredi  
12. 11. 2019 govorilne ure vsi razredi  
10. 12. 2019 govorilne ure vsi razredi  
14. 1. 2020 govorilne ure vsi razredi  
10. 3. 2020 govorilne ure vsi razredi  
14. 4. 2020 govorilne ure vsi razredi  
19. 5. 2020 govorilne ure vsi razredi  

Govorilne ure bodo za starše učencev od 1. do 5. razreda od 15.30 do 17.00, za starše učencev od 6. do 9. razreda od 16.00 do 17.30, na podružnici od 15.00 do 16.30.

Roditeljski sestanki na matični šoli bodo za starše učencev od 1. do 5. razreda ob 16.00, za starše učencev od 6. do 9. razreda ob 17.00.