Šolsko leto se začne 1. septembra 2020 in konča 31. avgusta 2021. Ura pouka traja 45 minut, ura v podaljšanem bivanju 50 minut in ura v jutranjem varstvu 60 minut.

Začetek pouka je v torek, 1. 9. 2020, zadnji dan pouka za učence 9. razreda je torek, 15. 6. 2020, za vse ostale učence se pouk konča v četrtek, 24. 6. 2021. V šolskem letu 2020/2021 bomo realizirali 190 šolskih dni (9. r. 183 dni).

OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE

prvo

1. 9. 2020–31. 1. 2021

drugo

1. 2. 2021–24. 6. 2021

1. 2. 2021–15. 6. 2021 (učenci 9. razreda)

Počitnice in pouka prosti dnevi

Pouka prosti dnevi so sobote, nedelje, prazniki in šolske počitnice.

Jesenske počitnice

ponedeljek - nedelja

26. 10.-1. 11. 2020

Dan reformacije

sobota

31. 10. 2020

Dan spomina na mrtve

nedelja

1. 11. 2020

Božič

petek

25. 12. 2020

Dan samostojnosti in enotnosti

sobota

26. 12. 2020

Novoletne počitnice

petek - sobota

25. 12.-2. 1. 2021

Novo leto

petek - sobota

1. 1., 2. 1. 2021

Prešernov dan, Slovenski kulturni praznik

ponedeljek

8. 2. 2021

Informativna dneva za vpis v srednje šole (učenci 9. r.)

petek - sobota

12. 2., 13. 2. 2021

Zimske počitnice

ponedeljek - petek

15.-19. 2. 2021

Velikonočni ponedeljek

ponedeljek

5. 4. 2021

Pouka prost dan

ponedeljek

26. 4. 2021

Dan upora proti okupatorju

torek

27. 4. 2021

Prvomajske počitnice

torek - nedelja

27. 4.-2. 5. 2021

Praznik dela

sobota - nedelja

1. 5., 2. 5. 2021

Dan državnosti

petek

25. 6. 2021

Poletne počitnice

ponedeljek - torek

28. 6.-31. 8. 2021

Govorilne ure in roditeljski sestanki

DATUM

VRSTA SODELOVANJA

RAZRED

OKVIRNE VSEBINE

15. 9. 2020

1. RS – oddelčni, v živo

1., 4., 6.

Informacije in novosti v šolskem letu 2020/21

16. 9. 2020

1. RS – oddelčni, v živo

2., 5., 8.

Informacije in novosti v šolskem letu 2020/21

17. 9. 2020

1. RS – oddelčni, v živo

3., 7. 9.

Informacije in novosti v šolskem letu 2020/21

6. 10. 2020

2. RS – tematski, skupni ob upoštevanju higienskih priporočil

vsi razredi

Predavanje Aljoše Bagola »Kako biti v redu?«

9. 2. 2021

3. RS – oddelčni

vsi razredi

Učni uspeh v 1. ocenjevalni konferenci

5. r. – šola v naravi

9. r. – valeta, tabor …

13. 4. 2021

4. RS – oddelčni

3., 6.

Izbirni predmeti

10. 6. 2021

RS za starše šolskih novincev

bodoči 1. r.

Organizacijske zadeve

13. 10. 2020

govorilne ure

vsi razredi

 

10. 11. 2020

govorilne ure

vsi razredi

 

15. 12. 2020

govorilne ure

vsi razredi

 

12. 1. 2021

govorilne ure

vsi razredi

 

9. 3. 2021

govorilne ure

vsi razredi

 

13. 4. 2021

govorilne ure

vsi razredi

 

18. 5. 2021

govorilne ure

vsi razredi

 

Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali ob urah navedenih v tabeli oziroma glede na epidemiološke razmere po dogovoru z razredniki. Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali na daljavo. Le izjemoma bodo govorilne ure in roditeljski sestanki potekali v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Starše bomo o spremembah sproti obveščali.

Govorilne ure bodo za starše učencev od 1. do 5. razreda od 15.30 do 17.00, za starše učencev od 6. do 9. razreda od 16.00 do 17.30, na podružnici od 15.00 do 16.30.

Roditeljski sestanki na matični šoli bodo za starše učencev od 1. do 5. razreda ob 16.00, za starše učencev od 6. do 9. razreda ob 17.00.