Učenec v 1. razredu lahko izbere angleščino kot neobvezni izbirni predmet v obsegu 2 ur tedensko. V 2. triletju lahko v obsegu 2 ur tedensko izbira med predmeti: nemščina, šport, tehnika in računalništvo.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

UČITELJ

RAZRED

Angleščina

Mateja Plut

1.

Nemščina

Nina Grahek

4.-6.

Računalništvo

Marica Domitrovič

4.

Šport

Sašo Mirosavljević

Nina Simčič

5. in 6.

Tehnika

Vlasta Henigsman

4. in 5.

Umetnost - Gledališče Marica Domitrovič 4. in 5.