Učenec v 1. razredu lahko izbere angleščino kot neobvezni izbirni predmet v obsegu 2 ur tedensko. V 2. triletju lahko v obsegu 2 ur tedensko izbira med predmeti: nemščina, šport, tehnika in računalništvo.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

UČITELJ

RAZRED

Angleščina

Valentina Pezdirc

1.

Računalništvo

Tomaž Pavlakovič

4.

Tehnika

Vlasta Henigsman

4., 5.

Nemščina

Nina Grahek

4., 5., 6.

Šport

Sašo Mirosavljević

5., 6.