Učenec v 1. razredu lahko izbere angleščino kot neobvezni izbirni predmet v obsegu 2 ur tedensko. V 2. triletju lahko v obsegu 2 ur tedensko izbira med predmeti: nemščina, šport, tehnika, računalništvo in umetnost.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET

UČITELJ

RAZRED

Šport

Sašo Mirosavljević

4., 5., 6.

Nemščina

Nina Grahek

4., 5., 6.

Umetnost (likovna)

Vlasta Henigsman

4., 5., 6.

Tehnika

Vlasta Henigsman

4., 5., 6.

Računalništvo

Tomaž Pavlakovič

4., 5., 6.

Angleščina

Mateja Plut

1.