Učenci 5. razreda imajo možnost na podlagi vloge staršev pridobiti subvencijo MIZŠ za šolo v naravi. Vlogo dvignete 2 meseca pred odhodom v šolo v naravi in jo podpisano vrnete šolski svetovalni službi.

Starši boste o odločitvi pisno obveščeni pred odhodom otroka v šolo v naravi.

raRebeka Adamič