Posvojimo spomenik2014V času Dnevov evropske kulturne dediščine smo izvedli nacionalni Unesco projekt »DEDIŠČINA V ROKAH MLADIH« na temo medkulturni dialog.
V torek, 30. septembra, so učenci devetega razreda posvojili obeležje v nekdanji kočevarski vasi Pogorelec, postavljen ob 600-letnici naselitve Kočevarjev. V okviru le tega je potekala fotografska delavnica, ki so se je udeležile UNESCO šole, šole iz naše okolice in povabljena šola iz Ozlja na Hrvaškem. Izbrane fotografije nastale na fotografski delavnici bomo uporabili za oblikovanje razglednice posvojenega spomenika.
Učence je s kulturno in jezikovno raznolikostjo našega področja seznanila ga. Maridi Černe z namenom, da bi poznali zgodovinska dejstva in jih razumeli v povezavi s sedanjimi družbenimi odnosi ter vzbuditi pri mladih občutek odgovornosti do kulturne in naravne dediščine. Projekt je bil priložnost za medvrstniško, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, torej za utrjevanje vezi in kulturno izmenjavo, ki jih želimo še utrditi in nadaljevati.

 

Povabilu se je odvzvala tudi OŠ Slava Raškaj iz Ozlja. Na spletni strani so objavili prispevek o dogodku.