V 3. triletju izbere učenec 2 uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa izbere tudi 3 ure, če s tem soglašajo starši, in 2 uri neobveznega izbirnega predmeta tretji tuji jezik v obsegu 2 ur tedensko.

V šolskem letu 2018/19 bomo v 7., 8. in 9. razredu izvajali 15 obveznih izbirnih predmetov v 16 skupinah, 19 ur tedensko. Neobveznega izbirnega predmeta tuji jezik v 3. triletju ne bomo izvajali, ker se nanj ni prijavilo zadostno število učencev.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET

UČITELJ

RAZRED

Likovno snovanje I

Vlasta Henigsman

7.

Likovno snovanje II

Vlasta Henigsman

8.

Likovno snovanje III

Vlasta Henigsman

9.

Načini prehranjevanje

Rozalija Jerman

7.

Nemščina I

Nina Grahek

7.

Nemščina II

Nina Grahek

8.

Nemščina III

Nina Grahek

9.

Obdelava gradiv − les

Vlasta Henigsman

7.

Obdelava gradiv – umetne snovi

Vlasta Henigsman

8., 9.

Šport za sprostitev

Sašo Mirosavljević

7., 9.

Šport za zdravje

Sašo Mirosavljević

8., 9.

Izbrani šport

Sašo Mirosavljević

8., 9.