V 3. triletju izbere učenec 2 uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa izbere tudi 3 ure, če s tem soglašajo starši, in 2 uri neobveznega izbirnega predmeta tretji tuji jezik v obsegu 2 ur tedensko.

V šolskem letu 2020/21 bomo v 7., 8. in 9. razredu izvajali 16 obveznih izbirnih predmetov v 16 skupinah, 19 ur tedensko. Neobveznega izbirnega predmeta tuji jezik v 3. triletju ne bomo izvajali.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET

UČITELJ

RAZRED

Likovno snovanje I

Miha Henigsman

7.

Likovno snovanje II

Vlasta Henigsman

8.

Likovno snovanje III

Vlasta Henigsman

9.

Nemščina I

Nina Grahek

7.

Nemščina II

Nina Grahek

8.

Nemščina III

Nina Grahek

9.

Obdelava gradiv − les

Vlasta Henigsman

7.

Obdelava gradiv – umetne snovi

Vlasta Henigsman

8., 9.

Obdelava gradiv – kovine

Vlasta Henigsman

8., 9.

Šport za sprostitev

Sašo Mirosavljević

7.

Šport za zdravje

Sašo Mirosavljević

8., 9.

Izbrani šport

Sašo Mirosavljević

8., 9.

Filmska vzgoja

Miha Henigsman

7., 8., 9.

Poskusi v kemiji

Darja Bremec

8., 9.

Računalništvo - urejanje besedil

Tomaž Pavlakovič

7.

Računalniška omrežja

Tomaž Pavlakovič

9.