V 3. triletju izbere učenec 2 uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa izbere tudi 3 ure, če s tem soglašajo starši, in 2 uri neobveznega izbirnega predmeta tretji tuji jezik v obsegu 2 ur tedensko.

V šolskem letu 2022/23 bomo v 7., 8. in 9. razredu izvajali 17 obveznih izbirnih predmetov v 18 skupinah, 20 ur tedensko. Neobveznega izbirnega predmeta tuji jezik v 3. triletju ne bomo izvajali.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET

UČITELJ

RAZRED

Filmska vzgoja 1 Miha Henigsman 7.
Likovno snovanje 1 Miha Henigsman 7.
Nemščina I Nina Grahek 7.
Obdelava gradiv - Les Vlasta Henigsman 7.
Računalništvo - urejanje besedil Matej Matkovič 7.
Ansambelska igra Anželika Mitrović 7.
Šport za sprostitev Sašo Mirosavljević 7.
Gledališki klub Anja Petrovčič 8.
Izbrani šport - odbojka Sašo Mirosavljević 8.
Likovno snovanje 2 Miha Henigsman 8.
Nemščina II Nina Grahek 8.
Osnovni vbodi in tehnike vezenja Rozalija Jerman 8.
Filmska vzgoja 2 Miha Henigsman 8.
Likovno snovanje 3 Vlasta Henigsman 9.
Nemščina III Nina Grahek 9.
Obdelava gradiv - Kovine Vlasta Henigsman 9.
Šport za zdravje Sašo Mirosavljević 9.