Šolski zvonec

URA MATIČNA ŠOLA PODRUŽNICA
0. 7.30−8.15  
  5 minut  
1. 8.20−9.05 7.35−8.20
  20 minut (malica) 5 minut
2. 9.25–10.10 8.25−9.10
  5 minut 20 minut (malica)
3. 10.15−11.00 9.30−10.15
  15 minut
(aktivni odmor)
15 minut
(aktivni odmor)
4. 11.15−12.00 10.30−11.15
  5 minut 5 minut
5. 12.05−12.50 11.20−12.05
  5 minut 5 minut
6. 12.55−13.40 12.10−12.55
  20 min
(kosilo)
 
7. 14.00–14.45  

Šolsko leto

Začetek pouka je v petek, 1. septembra 2023, zadnji dan pouka za učence 9. razreda je petek, 14. junij 2024, za vse ostale učence se pouk konča v ponedeljek, 24. junija 2024.

OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE

prvo

1. 9. 2023–31. 1. 2024

drugo

1. 2. 2024–24. 6. 2024

1. 2. 2024–14. 6. 2024 (učenci 9. razreda)

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Jutranje varstvo bo za učence 1. razreda organizirano od 6.00 do 8.15 v šoli. Izvajali ga bosta Klavdija Ivančič in Erika Volf Grgič. Po potrebi bo organizirano tudi varstvo za učence 2. in 3. razreda, od 6.30 do 7.30, nato se bodo učenci priključili varstvu vozačev. Izvajale ga bodo Laura Ambrožič, Brigita Černe, Elvira Čengija, Karmen Planinc in Nataša Žalec Sever.

Na podružnici bo jutranje varstvo organizirano od 6.00 do 7.30. Izvajale ga bodo Mateja Plut, Simona Ritonija in Nataša Weiss.

Podaljšano bivanje bo organizirano za prijavljene učence od 1. do 5. razreda na matični šoli v petih skupinah od 12.00 do 16.10. Starši so dolžni priti v podaljšano bivanje po svojega otroka do 16.10, na podružnici pa od 12.00 do 16.05.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja oddelka podaljšanega bivanja predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim soglasjem staršev.