Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematski zdravstveni pregledi. Za učence 1. in 8. razreda je organizirano cepljenje, za učenke 6. razreda je organizirano prostovoljno cepljenje proti virusu HPV, pri učencih 1. in 8. razreda se opravi tudi pregled sluha.

Prav tako so organizirani sistematski pregledi zob ter za učence 1. in 2. triletja še učenje pravilnega čiščenja in nege zob. Na šoli izvajamo akcijo za čiste zobe.

Zdravstveno preventivo bo izvajal Zdravstveni dom Črnomelj v obliki delavnic za učence.

Za zdravstveno preventivo otrok bosta v šolskem letu 2020/2021 izvajali zdravnica Katja Cerar, dipl.m.s. in Anita Zajec Kambič, dipl.m.s.

lk
Lina Kmet