Urnik tedenskih govorilnih ur za starše in pogovornih ur za učence je razviden iz spodnje preglednice. Pogovorne ure učitelji izvajajo v tednu govorilnih ur oz. po dogovoru s posameznim učiteljem.

Ura Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
0. Čengija        
1.   Henigsman V.   Avguštin  
2. Pezdirc
Mirosavljević
Ambrožič
Petrovčič
Stanković
Simčič
Jelenič
Žalec Sever  
3. Planinc Jerman Papež
Matkovič
Kastelic
Ivančič Hrasatar
4. Bremec
Vinarnik
Volf Grgič
Černe
Grahek
Fir
Khalil
Mitrović
   
5.   Henigsman M.
Marter
Kofalt    
    Domitrovič