Poleg rednih govorilnih ur in roditeljskih sestankov bodo učitelji na voljo za starše in učence tudi v dopoldanskem času v obliki pogovornih ur. Potekale bodo po predhodnem dogovoru z učiteljem v tednu govorilnih ur.