Eko obvestila

Tudi v letošnjem šolskem letu je naša šola za uspešno opravljene aktivnosti in izpolnjene pogoje v okviru programa Ekošola prejela ZELENO ZASTAVO, ki je mednarodno priznan okoljski znak.

 S trudom in dobro voljo smo spodbujali učence k ekološki zavesti ter z izbranimi eko projekti in zbiralnimi akcijami uspeli obdržati naziv EKOŠOLA.

V ČETRTEK, 9.3.2017, bo zbiralna akcija ODPADNEGA PAPIRJA in PLASTIČNIH ZAMAŠKOV.

Papir doma stehtajte, zvežite in ga oddajte v zabojnik pri stari telovadnici. V zabojnik NE spada kartonska embalaža. Prineseno količino papirja in zamaškov vpišite v tabelo v svojem razredu.

Zamaške prinesite k hišniku v dopoldanskem času.

casopiszamaski

sadjeNaša OŠ Belokranjskega odreda Semič s podružnico Štrekljevec sodeluje v evropskem sistemu razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah s finančno podporo Evropske skupnosti.
V ta namen je Evropska unija državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem. Sadje ali zelenjavo bomo ponudili učencem 1x tedensko. Na razpolago bo v jedilnici pred poukom in v odmorih po malici do konca pouka.

Naša šola je izvedla vse potrebne aktivnosti za pridobitev zelene zastave za šolsko leto 2015/16.

Iskrene čestitke učencem, učiteljem, tehničnemu in administrativnemu osebju ter vsem ostalim, ki so sodelovali in pripomogli pri pridobitvi zelene zastave.

zastava zelena