Dediščina v rokah mladih - Mladi posvojijo spomenik

V Mednarodnem letu kulturne dediščine (2002) je v Sloveniji oživel projekt Dediščina v rokah mladih - mladi posvojijo spomenik, ki sta ga vodila UNESCO klub Piran in OŠ Cirila Kosmača Piran.

Projekt je prek različnih dejavnosti spodbudil pri mladih zanimanje, zavedanje, poznavanje in spoštovanje domače in svetovne dediščine.

Projekt je po letu 2005 prerasel v strategijo UNESCO ASP mreže na področju ohranjanja kulturne, naravne, tehniške in nesnovne dediščine.

Vsaka UNESCO šola ali vrtec v svojem okolju skrbi za posvojeno dediščino.

V šolskem letu 2013/14 je naša šola postala koordinatorica tega izrednega projekta.

Projekt je bil načrtovan in izveden v dveh delih. Prvi del projekta na naši šoli je potekal v tednu evropske kulturne dediščine, ko so bili vključeni otroci iz vrtca,  učenci od 1. do 9. razreda. Ob izdelavi belokranjskih pisanic, peki domačega kruha, sprehodu po poteh gozdne železnice, ogledih kmečke hiše, muzeja, trškega jedra, cerkev, kmečkih opravil in običajev smo spoznavali kulturno dediščino kraja. Ekološke teme smo obravnavali ob Divjem potoku.

V sodelovanju z Zvezo kočevarskih organizacij smo za učence UNESCO šol iz Slovenije, sosednjih šol  in partnerske šole iz Ozlja pripravili fotografsko delavnico oz. fotografsko potepanje po Brezovici, za naše učence devetih razredov pa še raziskovalno delavnico po Divjem potoku. Fotografsko delavnico so vodili kočevski fotograf Pavel Majerle in učitelja Vlasta in Miha Henigsman. Na prvi del projekta se  je prijavilo 32 učencev oz. dijakov in mentorjev iz 10 šol. Osredotočili smo se na življenje Kočevarjev. Gospa Mridi Černe nam je povedala nekaj o vasi Brezovica in o kočevarjih. Izbrane fotografije, nastale na fotografski delavnici, smo uporabili za oblikovanje razglednice posvojenega spomenika in predstavili na osrednji turistični prireditvi v Semiču, na Praznovanju jeseni.

Drugi del projekta je potekal na daljavo. Unesco šole, ki se niso udeležile srečanja, so imele možnost sodelovati tako, da so v svojem okolju izvedle aktivnosti o svojih posvojenih spomenikih ter poslale poročila s fotografijami. Prispevke smo zbirali in objavili na spletni strani naše šole skozi celo šolsko leto. Teh šol je bilo 6.

 

SODELUJOČI

   

Število udeležencev

Ime zavoda

Število mentorjev

Vrtec


(1. – 3. razred)


(4. – 6. razred)


(7. – 9. razred)

Srednja šola

Vrtec Ptuj

7

59

/

/

/

/

OŠ dr. Jožeta Pučnika, Črešnjevec, Slov. Bistrica

1

/

/

3

1

/

OŠ TURNIŠČE

1

/

/

/

7

/

OŠ Janka Padežnika Maribor

2

/

/

43

/

/

OŠ Šmihel, Podružnica Birčna vas

10

/

56

30

/

/

Gimnazija Brežice

2

/

/

/

/

50

Gimnazija Novo mesto

1

/

/

/

/

3

OŠ Frana Metelka Škocjan

1

/

/

/

3

/

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

1

/

/

/

3

/

ŠC Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

1

/

/

/

/

2

Ekonomska šola NM

1

/

/

/

/

1

Srednja šola Črnomelj

1

/

/

/

/

3

OŠ Milke Šober Nataše Črnomelj

1

/

/

/

3

/

OŠ Loka Črnomelj

1

/

/

/

3

/

OŠ Mirana Jarca Črnomelj

1

/

/

/

2

/

OŠ Slava Raškaj Ozalj, R HRVAŠKA

1

/

/

/

3

/

OŠ Belokranjskega odreda Semič

57

190

116

117

92

/

Skupaj: 17 šol

           

934 + 90 UČITELJEV

 

 

 

OŠ Šmihel - Podružnica Birčna vas:

Število učiteljev - mentorjev, ki so sodelovali z učenci: 10

Število udeležencev, ki so sodelovali v projektu: 86

 

V četrtek, 3. 10. 2019, se je ob 16. uri na naši šoli odvijala prireditev z naslovom Zapojmo v nov dan. Naš projekt smo poimenovali Zapojmo v nov dan.  Glavni cilj projekta je, da učenci ozavestijo pomen ohranjanja kulturne dediščine, kar uresničujemo tudi s projektom Rastoče knjige. Učenci so pripravili pestro predstavitev ljudskih pesmi in plesov ob igranju na ljudska glasbila. Na prireditvi so sodelovale tudi družine učencev in lokalni ustvarjalci; ženska vokalna skupina Kronce, ga. Majda Nemanič, Blaž Hutevec ter Mali umetniki, ki se družijo na delavnicah v gasilskem domu na Uršnih selih.  Po končani prireditvi je potekal še ogled zanimive razstave ljudskih glasbil in starih glasbenih predmetov.

Bili smo plesno aktivni

V sredo, 25. septembra, smo na podružnični šoli Birčna vas izvedli športni dan. Bili smo plesno aktivni. Obiskala nas je gospa Majda Nemanič, ki vztrajno dela na ohranjanju ljudskega izročila v pesmi in plesu. Nekaj učencev je s seboj prineslo inštrumente (gosli, piščal, harmoniko, trobento) in nanje zaigralo. Vsi pa so s seboj prinesli glas. Oponašali so ptice, in sicer učenci 1. razreda vrabčke, 2. razreda kukavico, tretješolci vrane, četrtošolci sove in petošolci siničke. Z oponašanjem živali so zapeli pesem Jaz pa pojdem na Gorenjsko. Potem so po zvoku ugibali, kaj slišijo. Prepoznali so številna ljudska glasbila (podkev, piščal, žveglo, pokrovke, ragljo, lesene palčke, strgalo, lončeni bas, ropotuljo …). Nemaničeva jim je na orglice zaigrala Izidor ovčice pase, pa pesem tudi na glavnik. Na zanimiv način so učenci tako spoznali številna ljudska glasbila. Učiteljice so zapele ljudsko pesem Dekle je po vodo šlo. Gostja je pustila košaro z glasbili v šoli in je tako potovala po razredih. Po razredih so se učenci naučili po eno ljudsko pesem in jo zaplesali. Prav tako je potekala delavnica pod vodstvom Majde Nemanič, kjer so se učili ljudskih plesov trije predstavniki iz vsakega razreda. Na harmoniki jih je spremljal Blaž Hutevec.

Kratek opis dejavnosti in povezave do spletne strani, kjer so te dejavnosti predstavljene:

http://podruznica-os-smihel.splet.arnes.si/2019/10/14/prireditev-zapojmo-v-nov-dan/ 

Gimnazija Brežice:

Število učiteljev - mentorjev, ki so sodelovali z učenci: 2

Število udeležencev, ki so sodelovali v projektu: 50

Gimnazija Brezice

 

Podpora Podnebnemu štrajku, katerega pobudnica je mlada Švedinja  Greta Thunberg.

Dijaki Gimnazije Brežice so se skupaj z Mladinskim centrom Brežice in Posavskimi študenti odpravili po Brežicah, mesto z okolico in opozorili na naravno dediščino, ki je ne smemo uničiti. Podpiramo prizadevanja mladih cele Evrope, ki se goreče zavzemajo za spremembe nacionalnih okoljskih zakonodaj, s posebnim poudarkom na podnebnih spremembah. Geslo je:»Ne potrebujemo upanja, ampak dejanja!«

S pripravo plakatov in besedil smo opozorili na spremembe.

Ali bomo znali zgraditi objekt z radioaktivnimi odpadki, ki ne bo škodovala prebivalcem v tej regiji....

Odgovornost, na katero opozarjajo mladi!

OŠ Janka Padežnika Maribor

Število učiteljev - mentorjev, ki so sodelovali z učenci: 2

Število udeležencev, ki so sodelovali v projektu: 43

 

Letošnji projekt smo izvajali v 6. razredu v okviru učnih vsebin pri pouku zgodovine – kulturna in naravna dediščina. Osredotočili smo se na primere kulturne dediščine v našem okolju. Učenci so izbrali primer kulturne dediščine (stavbo, predmet, običaj). Poiskali so ključne podatke in sestavili besedilo, ki je bilo izhodišče za drugi del projekta. Učenci so namreč posneli kratek filmček (1 – 2- minuti). Filmčke smo želeli uporabiti za predstavitve v drugih razredih, vendar tega dela projekta zaradi Corona virusa nismo izpeljali (izpeljali ga bomo v prihodnjem šolskem letu). Med izbranimi spomeniki je seveda tudi naš posvojeni spomenik – Jožefov studenec.

Dejavnosti bodo prestavljene tudi na spletni strani šole.

Žal letošnjih fotografij nimam, zato vam pošiljam starejšo. V prilogi pa vam pošiljam dva filmčka, ki sta ju v okviru projekta naredila učenca.

 

Mentorica: Andreja Lorenci

OŠ Turnišče

S skupino osmošolcev (7 učencev) smo pripravili program za enodnevno dejavnost "Potepanje po sledeh kulturne in naravne dediščine". Dejavnost je bila planirana za dan odprtih vrat Občine Turnišče. Srčno smo upali, da pride tudi do realizacije (mogoče ne na ta dan, kot smo planirali; čas, ki smo si ga mi postavili je zato takšen, ker v tem času Sibirska perunika najlepše cveti). Zaradi dane situacije do realizacije ni prišlo. Rastišče Sibirske perunike in Čevljarski muzej sta šolska posvojena spomenika kulturne in naravne dediščine. V jesenskem času smo gostili še tri sosednje OŠ (z njimi sodelujemo, da skupaj opravimo jesenski kros). Učencem in mentorjem smo ponudili ogled Čevljarskega muzeja. 

Število učiteljev - mentorjev, ki so sodelovali z učenci: 1

Število udeležencev, ki so sodelovali v projektu: 7

Mentorica: Brigita Žerdin

čevljarski muzej