Dediščina v rokah mladih - Mladi posvojijo spomenik

V Mednarodnem letu kulturne dediščine (2002) je v Sloveniji oživel projekt Dediščina v rokah mladih - mladi posvojijo spomenik, ki sta ga vodila UNESCO klub Piran in OŠ Cirila Kosmača Piran.

Projekt je prek različnih dejavnosti spodbudil pri mladih zanimanje, zavedanje, poznavanje in spoštovanje domače in svetovne dediščine.

Projekt je po letu 2005 prerasel v strategijo UNESCO ASP mreže na področju ohranjanja kulturne, naravne, tehniške in nesnovne dediščine.

Vsaka UNESCO šola ali vrtec v svojem okolju skrbi za posvojeno dediščino.

V šolskem letu 2013/14 je naša šola postala koordinatorica tega izrednega projekta.

UNESCO projekt Dediščina v rokah mladih smo zaradi spremenjenih razmer v tem šolskem letu izvajali nekoliko drugače. In sicer, na dva načina. Kot prvo obliko smo izvajali fotografsko potepanje na nacionalnem srečanju UNESCO pridruženih šol z naslovom DEDIŠČINA BELE KRAJINE. Drugo pa so si udeleženci izbrali delo projekta na daljavo, ki je potekalo skozi vse šolsko leto.

Fotografsko potepanje smo izvajali na nacionalnem srečanju UNESCO pridruženih šol z naslovom DEDIŠČINA BELE KRAJINE, ki je potekalo v Semiču, v petek, 30. 9. 2020. Vsi, ki so želeli sodelovati pri fotografskem potepanju, so ga lahko izvedli tudi na svoji šoli, v svojem okolju. V objektiv fotoaparata so poskušali ujeti lepe motive, detajle iz zanimive naravne in kulturne dediščine svoje okolice. Ob koncu dnevov so nam poslali po tri najbolj zanimive fotografije prijavljenih učencev. Izbrane fotografije, nastale na fotografski delavnici, bomo uporabili za oblikovanje razglednice posvojenega spomenika in predstavili na osrednji turistični prireditvi v Semiču.

Drugi del projekta je potekal na daljavo tako, da so v svojem okolju izvedli aktivnosti ob svojih posvojenih spomenikih ter poslali do konca meseca maja poročila s fotografijami. Šolam in mentorjem smo po poslanem poročilu poslali potrdila o sodelovanju. Prispevke drugih šol smo skozi celo šolsko leto zbirali in objavili na spletni strani naše šole.

Cilji projekta:

Zbuditi pri mladih občutek odgovornosti do kulturne in naravne dediščine, reševanja okoljskih problemov, trajnostnega razvoja in trajnostnega načina življenja. Naši kraji z nekdanjimi prebivalci Kočevarji nosijo veliko bogastvo. Naloga vseh nas pa je, da tradicijo ohranjamo in ne dopustimo, da bi tonila v pozabo.

Povezovanje s šolami Unesco mreže, šolami bližnjega in širšega okolja. Projekt je priložnost za med vrstniško, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, za utrjevanje vezi in kulturno izmenjavo.

Tematika izginulih prebivalcev odpira možnosti reševanja vprašanj strpnosti in sodelovanja, človekovih pravic, demokracije, migracije (priseljevanja, izseljevanja), identitete (posameznik, skupina, integracija), enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.

Seznaniti se z vprašanji, kot so predsodki, stereotipi in diskriminacija na osnovi jezika ali kulture v povezavi z različnimi kulturami, sprejemanjem drugačnosti.

Pri projektu so sodelovali učitelji in mentorji iz Unesco osnovnih in srednjih šol ter vrtcev iz celotne Slovenije, sosednje regionalne srednje.

Šolski center Ptuj, Strojna šola

Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo

OŠ bratov Polančičev Maribor

Gimnazija Nova Gorica

OŠ Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi

OŠ Franja Goloba Prevalje

OŠ Fokovci

OŠ Vinica

OŠ Lovrenc na Pohorju

OŠ Toneta Okrogarja

Biotehniška šola, Šempeter pri Gorici

OŠ Toneta Čufarja

OŠ Franceta Prešerna Maribor

SIC Brežice

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje

IV. osnovna šola Celje

Osnovna šola Lava Celje

Osnovna šola Šempas

OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki

OŠ TČ Jesenice

II. OŠ Celje

OŠ Cirkovce

Gimnazija Ptuj

OŠ Franja Goloba Prevalje

OŠ 16. decembra Mojstrana

OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

OŠ Milke Šobar - Nataše, Črnomelj

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor

SZŠ MS

Osnovna šola Šmihel

OŠ Franja Goloba Prevalje

OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled

EGSŠ Radovljica

OŠ Davorina Jenka Cerklje

Prva osnovna šola Slovenj Gradec

OŠ Kapela

OŠ Vinica

Gimnazija Nova Gorica

OŠ Dušana Flisa Hoče

OŠ in vrtec Sveta Trojica

OŠ Črna na Koroškem

OŠ Notranjski odred Cerknica

OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

OŠ Ledina

DOŠ Lendava

OŠ Preserje pri Radomljah

OŠ Cvetka Golarja

OŠ Leskovec pri Krškem

Šolski center Ptuj, Strojna šola

OŠ Janka Padežnika

OŠ Pesnica

OŠ Odranci

SVŠGUGL

OŠ Hinka Smrekarja

GCC Celje

OŠ Frana Erjavca Nova Gorica

OŠ Cirkovce

OŠ Črna na Koroškem

OŠ Griže

SVŠGUGL

OŠ Leona Štuklja Maribor

OŠ Loka Črnomelj

OŠ Frana Metelka Škocjan

OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec

OŠ Turnišče

Gimnazija Brežice

OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice

Gimnazija Ledina

OŠ Črna na Koroškem

OŠ Selnica ob Dravi

OŠ Bakovci

SGGOŠ Ljubjana

OŠ Kobilje

Gimnazija Novo mesto

Gimnazija Ptuj

OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

OŠ Frana Erjavca Nova Gorica

OŠ Franca Rozmana Staneta, Ljubljana

IV. osnovna šola Celje

OŠ ODRANCI

OŠ dr. J. Toporišiča Dobova

OŠ Toneta Čufarja

Prva osnovna šola Slovenj Gradec

OŠ Hoče

 

UNESCO projekt Dediščina v rokah mladih smo zaradi spremenjenih razmer v tem šolskem letu izvajali nekoliko drugače. In sicer, na dva načina. Kot prvo obliko smo izvajali fotografsko potepanje, drugo pa so si udeleženci izbrali delo projekta na daljavo, ki je potekalo skozi vse šolsko leto.

Fotografsko potepanje smo izvajali v času Dnevov evropske kulturne dediščine. Vsi, ki so želeli sodelovati pri fotografskem potepanju, so ga lahko izvedli na svoji šoli, v svojem okolju. V objektiv fotoaparata so poskušali ujeti lepe motive, detajle iz zanimive naravne in kulturne dediščine svoje okolice. Ob koncu dnevov so nam poslali po tri najbolj zanimive fotografije prijavljenih učencev. Izbrane fotografije, nastale na fotografski delavnici, bomo uporabili za oblikovanje razglednice posvojenega spomenika in predstavili na osrednji turistični prireditvi v Semiču.

Drugi del projekta je potekal na daljavo tako, da so v svojem okolju izvedli aktivnosti ob svojih posvojenih spomenikih ter poslali do konca meseca maja poročila s fotografijami. Šolam in mentorjem smo po poslanem poročilu poslali potrdila o sodelovanju. Prispevke drugih šol smo skozi celo šolsko leto zbirali in objavili na spletni strani naše šole.

Cilji projekta:

 • Zbuditi pri mladih občutek odgovornosti do kulturne in naravne dediščine, reševanja okoljskih problemov, trajnostnega razvoja in trajnostnega načina življenja. Naši kraji z nekdanjimi prebivalci Kočevarji nosijo veliko bogastvo. Naloga vseh nas pa je, da tradicijo ohranjamo in ne dopustimo, da bi tonila v pozabo.
 • Povezovanje s šolami Unesco mreže, šolami bližnjega in širšega okolja. Projekt je priložnost za med vrstniško, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, za utrjevanje vezi in kulturno izmenjavo.
 • Tematika izginulih prebivalcev odpira možnosti reševanja vprašanj strpnosti in sodelovanja, človekovih pravic, demokracije, migracije (priseljevanja, izseljevanja), identitete (posameznik, skupina, integracija), enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.
 • Seznaniti se z vprašanji, kot so predsodki, stereotipi in diskriminacija na osnovi jezika ali kulture v povezavi z različnimi kulturami, sprejemanjem drugačnosti.

Pri projektu so sodelovali učitelji in mentorji iz Unesco osnovnih in srednjih šol ter vrtcev iz celotne Slovenije, sosednje regionalne srednje in osnovne šole ter prijateljska šola iz Ozlja na Hrvaškem.

K projektu bomo obveščali po elektronski pošti s spletnim povabilom.

SODELUJOČI

   

Število udeležencev

Ime zavoda

Število mentorjev

Vrtec


(1. – 3. razred)


(4. – 6. razred)


(7. – 9. razred)

Srednja šola

Vrtec Ptuj

13

140

/

/

/

/

OŠ TURNIŠČE 

5

/

/

32

85

/

OŠ Janka Padežnika Maribor

2

0

80

30

2

/

OŠ Loka Črnomelj

2

0

0

0

6

/

OŠ Frana Metelka Škocjan

1

/

/

/

170

/

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

1

/

/

/

3

/

Srednja šola Črnomelj

1

/

/

/

/

3

OŠ Milke Šober Nataše Črnomelj

1

/

/

/

3

/

OŠ Loka Črnomelj

1

/

/

/

3

/

SŠ Ptuj, Srednja strojna šola

1

/

/

/

3

/

OŠ Slava Raškaj Ozalj, R HRVAŠKA

1

/

/

/

2

/

Biotehniški center Naklo Srednja šola

9

/

/

/

/

64

Osnovna šola Poljane nad Škofjo Loko

1

/

/

/

28

/

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, Šolski center Celje

1

/

/

/

/

3

GIMNAZIJA CELJE – CENTER

2

/

/

/

/

3

OŠ Ledina

1

/

/

/

2

/

OŠ Cirila Kosmača, Podružnica Portorož

4

/

43

18

/

/

OŠ Belokranjskega odreda Semič

37

0

114

120

97

/

Skupaj: 18 šol

84

140

237

200

404

73

914  + 84 UČITELJEV

Projekt je bil načrtovan in izveden v dveh delih. Prvi del projekta na naši šoli je potekal v tednu evropske kulturne dediščine, ki ga je letos gostil prav Semič. Vanj so bili vključeni otroci iz vrtca in učenci od 1. do 9. razreda. Ob izdelavi belokranjskih pisanic, peki domačega kruha, sprehodu po poteh gozdne železnice, ogledih kmečke hiše, muzeja, trškega jedra, cerkev, kmečkih opravil in običajev smo spoznavali kulturno dediščino kraja. Ekološke teme smo obravnavali v starem semiškem jedru. Učenci naše šole so imeli fotografsko potepanje po Semiški gori. Fotografsko delavnico je vodil učitelj Miha Henigsman.

Drugi del projekta je potekal v sodelovanju z Zvezo kočevarskih organizacij. Za učence UNESCO šol iz Slovenije, sosednjih šol in partnerske šole iz Ozlja smo pripravili fotografsko delavnico na daljavo. Na drugi del projekta se  je prijavilo  882 učencev oz. dijakov in 75 mentorjev iz 12 šol od tega je bilo 7 Unesco šol (868 učencev, 70 mentorjev iz 7 šol). Osredotočili smo se na življenje Kočevarjev. Izbrane fotografije, nastale na fotografski delavnici, smo uporabili za oblikovanje razglednice posvojenega spomenika in predstavili na šolski spletni strani. Šole, se zaradi Covid situacije delavnico niso udeležile v živo, zato so imele možnost sodelovati tako, da so v svojem okolju izvedle aktivnosti o svojih posvojenih spomenikih ter poslale poročila s fotografijami. Prispevke smo zbirali in objavili na spletni strani naše šole skozi celo šolsko leto. 

 

SODELUJOČI

   

Število udeležencev

Ime zavoda

Število mentorjev

Vrtec


(1. – 3. razred)


(4. – 6. razred)


(7. – 9. razred)

Srednja šola

Vrtec Ptuj

14

140

/

/

/

/

OŠ TURNIŠČE 

5

/

/

32

85

/

OŠ Janka Padežnika Maribor

12

0

160

50

2

/

Srednja šola za gostinstvo in turizem, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma

3

0

0

0

0

5

OŠ Frana Metelka Škocjan

2

10

/

/

170

/

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

1

/

/

/

3

/

Srednja šola Črnomelj

1

/

/

/

/

3

OŠ Milke Šober Nataše Črnomelj

1

/

/

/

3

/

OŠ Loka Črnomelj

1

/

/

/

3

/

OŠ Mirana Jarca Črnomelj

1

/

/

/

3

/

OŠ Slava Raškaj Ozalj, R HRVAŠKA

1

/

/

/

2

/

OŠ Belokranjskega odreda Semič

37

0

114

120

97

/

Skupaj: 12 šol

81

150

274

202

168

8

802  + 81 UČITELJEV

UNESCO projekt Jezero je, jezera ni so v Srednji gradben šoli v LJ  glede na okoliščine zasnovali tako, da smo likovna dela oblikovali v domačem okolju oz. v bližnji naravi ter odkrivali kakšen je pomen vode za življenje. Učenci so pod mentorstvom likovnih pedagogov fotografirali ob Krupi in slikali z akvareli v naravi .

dominik adamic odsevLina kmet vodaziva pozek voda

 

V vrtcu Ptuj smo se odločile, da bomo sodelovale v vašem projektu  DEDIŠČINA V ROKAH MLADIH – MLADI POSVOJIJO SPOMENIK, saj nam naše mesto Ptuj in njegova okolica, nudi veliko zgodovinskih spomenikov, ki smo jih lahko skupaj z otroki raziskovale.

Sam projekt je trajal od oktobra 2020 do maja 2021.

Z otroki smo spoznavali  in se učili:

 • zgodovino naših prednikov,
 • življenje v naših krajih nekoč,
 • pomen spomenikov za današnji čas,
 • spoznavali smo pomen pojma zgodovina in kdo zgodovino raziskuje,
 • spoznavali in raziskovali smo dediščino, ki so nam jo predniki zapustili,
 • slikali in risali smo na temo določenega spomenika,
 • izdelali plakate.

Žal zaradi epidemiološke situacije nismo izvedle nobene prireditve na temo projekta, smo se pa potrudile, da so otroci resnično spoznali zgodovino, pomen spomenika nekoč in danes. Vse skupaj smo s pomočjo različnih likovnih tehnik tudi upodobili.

S takšnimi projekti ne le spoznavamo ali na novo odkrivamo naše naravno in kulturno okolje, pač pa hkrati tudi ustvarjamo zavedanje o pomembnosti ohranjanja tovrstne dediščine.

OSVOJIMO ZGODOVINO SPOMENIKOV NAŠEGA NAJSTAREJŠEGA MESTA - PTUJ, MESTO MUZEJ

vrtec PTUJ 1vrtec PTUJ 2 Zvonče