Dediščina v rokah mladih - Mladi posvojijo spomenik

V Mednarodnem letu kulturne dediščine (2002) je v Sloveniji oživel projekt Dediščina v rokah mladih - mladi posvojijo spomenik, ki sta ga vodila UNESCO klub Piran in OŠ Cirila Kosmača Piran.

Projekt je prek različnih dejavnosti spodbudil pri mladih zanimanje, zavedanje, poznavanje in spoštovanje domače in svetovne dediščine.

Projekt je po letu 2005 prerasel v strategijo UNESCO ASP mreže na področju ohranjanja kulturne, naravne, tehniške in nesnovne dediščine.

Vsaka UNESCO šola ali vrtec v svojem okolju skrbi za posvojeno dediščino.

V šolskem letu 2013/14 je naša šola postala koordinatorica tega izrednega projekta.

Projekt je bil načrtovan in izveden v dveh delih. Prvi del projekta na naši šoli je potekal v tednu evropske kulturne dediščine, ki ga je letos gostil prav Semič. Vanj so bili vključeni otroci iz vrtca in učenci od 1. do 9. razreda. Ob izdelavi belokranjskih pisanic, peki domačega kruha, sprehodu po poteh gozdne železnice, ogledih kmečke hiše, muzeja, trškega jedra, cerkev, kmečkih opravil in običajev smo spoznavali kulturno dediščino kraja. Ekološke teme smo obravnavali v starem semiškem jedru. Učenci naše šole so imeli fotografsko potepanje po Semiški gori. Fotografsko delavnico je vodil učitelj Miha Henigsman.

Drugi del projekta je potekal v sodelovanju z Zvezo kočevarskih organizacij. Za učence UNESCO šol iz Slovenije, sosednjih šol in partnerske šole iz Ozlja smo pripravili fotografsko delavnico na daljavo. Na drugi del projekta se  je prijavilo  882 učencev oz. dijakov in 75 mentorjev iz 12 šol od tega je bilo 7 Unesco šol (868 učencev, 70 mentorjev iz 7 šol). Osredotočili smo se na življenje Kočevarjev. Izbrane fotografije, nastale na fotografski delavnici, smo uporabili za oblikovanje razglednice posvojenega spomenika in predstavili na šolski spletni strani. Šole, se zaradi Covid situacije delavnico niso udeležile v živo, zato so imele možnost sodelovati tako, da so v svojem okolju izvedle aktivnosti o svojih posvojenih spomenikih ter poslale poročila s fotografijami. Prispevke smo zbirali in objavili na spletni strani naše šole skozi celo šolsko leto. 

 

SODELUJOČI

   

Število udeležencev

Ime zavoda

Število mentorjev

Vrtec


(1. – 3. razred)


(4. – 6. razred)


(7. – 9. razred)

Srednja šola

Vrtec Ptuj

14

140

/

/

/

/

OŠ TURNIŠČE 

5

/

/

32

85

/

OŠ Janka Padežnika Maribor

12

0

160

50

2

/

Srednja šola za gostinstvo in turizem, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma

3

0

0

0

0

5

OŠ Frana Metelka Škocjan

2

10

/

/

170

/

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

1

/

/

/

3

/

Srednja šola Črnomelj

1

/

/

/

/

3

OŠ Milke Šober Nataše Črnomelj

1

/

/

/

3

/

OŠ Loka Črnomelj

1

/

/

/

3

/

OŠ Mirana Jarca Črnomelj

1

/

/

/

3

/

OŠ Slava Raškaj Ozalj, R HRVAŠKA

1

/

/

/

2

/

OŠ Belokranjskega odreda Semič

37

0

114

120

97

/

Skupaj: 12 šol

81

150

274

202

168

8

802  + 81 UČITELJEV

UNESCO projekt Jezero je, jezera ni so v Srednji gradben šoli v LJ  glede na okoliščine zasnovali tako, da smo likovna dela oblikovali v domačem okolju oz. v bližnji naravi ter odkrivali kakšen je pomen vode za življenje. Učenci so pod mentorstvom likovnih pedagogov fotografirali ob Krupi in slikali z akvareli v naravi .

dominik adamic odsevLina kmet vodaziva pozek voda

 

V vrtcu Ptuj smo se odločile, da bomo sodelovale v vašem projektu  DEDIŠČINA V ROKAH MLADIH – MLADI POSVOJIJO SPOMENIK, saj nam naše mesto Ptuj in njegova okolica, nudi veliko zgodovinskih spomenikov, ki smo jih lahko skupaj z otroki raziskovale.

Sam projekt je trajal od oktobra 2020 do maja 2021.

Z otroki smo spoznavali  in se učili:

  • zgodovino naših prednikov,
  • življenje v naših krajih nekoč,
  • pomen spomenikov za današnji čas,
  • spoznavali smo pomen pojma zgodovina in kdo zgodovino raziskuje,
  • spoznavali in raziskovali smo dediščino, ki so nam jo predniki zapustili,
  • slikali in risali smo na temo določenega spomenika,
  • izdelali plakate.

Žal zaradi epidemiološke situacije nismo izvedle nobene prireditve na temo projekta, smo se pa potrudile, da so otroci resnično spoznali zgodovino, pomen spomenika nekoč in danes. Vse skupaj smo s pomočjo različnih likovnih tehnik tudi upodobili.

S takšnimi projekti ne le spoznavamo ali na novo odkrivamo naše naravno in kulturno okolje, pač pa hkrati tudi ustvarjamo zavedanje o pomembnosti ohranjanja tovrstne dediščine.

OSVOJIMO ZGODOVINO SPOMENIKOV NAŠEGA NAJSTAREJŠEGA MESTA - PTUJ, MESTO MUZEJ

vrtec PTUJ 1vrtec PTUJ 2 Zvonče

 

Poročilo za projekt Posvojimo spomenik – narodne jedi.

Kljub »korona« časom, so februarja 2021 dijaki Grma Novo mesto; Srednje šole za gostinstvo in turizem z mentorji, sodelovali pri pomembni promocijski aktivnosti, namenjeni ohranjanju narodnih jedi v lokalnem okolju. Odzvali smo se na  povabilo priznanega slovenskega etnologa dr. Janeza Bogataja, ki pripravlja pri založni Hart novo knjigo o narodnih jedeh Slovenije. Za ta namen je bilo pripravljenih kar petdeset znanih in manj znanih jedi z Dolenjske, Kočevske in Bele krajine, med drugim tudi: ajdov triet, dolenjske kepe, ajdov želodec, krompirjevka, levša, copna lop, dolenjska smetanova juha s kašo, kostelski čušpajz in špehov regrat.

 NARODNE JEDI grm nmNARODNE JEDI 2 grm nm

Zadnje čase dajemo narodnim jedem ponovno pomen, ki si ga zaslužijo. Seveda so te pripravljene na sodobnejši način, predvsem pa postrežene na očem bolj prijazen način. Na ta način jih bomo tudi lažje ohranili za mlajše generacije.

Vse narodne jedi so se pripravljale v šolski restavraciji Gostišče na trgu, v središču starega mestnega jedra Novega mesta.