Odgovornost staršev je, da ste soudeleženi pri spremljanju otrokovega napredka v šoli, zato vas vabimo, da sodelujete pri oblikovanju in izvedbi programa šole, se udeležujete govorilnih ur in roditeljskih sestankov.

Razpored srečanj je razviden iz spodnje tabele:

DATUM VRSTA SODELOVANJA RAZRED OKVIRNE VSEBINE
12. 9. 2019 1. RS – skupni in oddelčni vsi razredi Informacije in novosti v šolskem letu 2019/20
2. r. – šola v naravi
19. 11. 2019 2. RS – tematski, skupni vsi razredi Predavanje ga. Petric
11. 2. 2020 3. RS – oddelčni vsi razredi Učni uspeh v 1. ocenjevalni konferenci
5. r., 7. r. – šola v naravi
9. r. – valeta, tabor …
14. 4. 2020 4. RS – oddelčni 3., 6. Izbirni predmeti
11. 6. 2020 RS za starše šolskih novincev bodoči 1. r. organizacijske zadeve
8. 10. 2019 govorilne ure vsi razredi  
12. 11. 2019 govorilne ure vsi razredi  
10. 12. 2019 govorilne ure vsi razredi  
14. 1. 2020 govorilne ure vsi razredi  
10. 3. 2020 govorilne ure vsi razredi  
14. 4. 2020 govorilne ure vsi razredi  
19. 5. 2020 govorilne ure vsi razredi  

Govorilne ure bodo za starše učencev od 1. do 5. razreda od 15.30 do 17.00, za starše učencev od 6. do 9. razreda od 16.00 do 17.30, na podružnici od 15.00 do 16.30.

Roditeljski sestanki na matični šoli bodo za starše učencev od 1. do 5. razreda ob 16.00, za starše učencev od 6. do 9. razreda ob 17.00.

Od staršev pričakujemo:

  • da obiskujejo govorilne ure, roditeljske sestanke in vse ostale organizirane oblike sodelovanja,
  • spremljajo svojega otroka, njegove uspehe in prepoznajo morebitne težave,
  • obvestijo učitelja o izostankih,
  • v roku poravnajo obveznosti.

Odsotnost od pouka do pet dni opravičijo starši, za daljšo odsotnost morajo učenci prinesti zdravniško opravičilo. Starši lahko otroka opravičijo pisno ali osebno pri učitelju. Opravičilo po telefonu ne velja. Izjemoma se lahko z razrednikom v naprej dogovorijo za odsotnost od posamezne učne ure ali druge dejavnosti.

Učenec je lahko na željo staršev odsoten od pouka do pet šolskih dni, vendar se morajo starši o tem predhodno dogovoriti z razrednikom.