Prvo mesto likovnega natečaja za drugo triado na državnem nivoju likovnega natečaja Evropa v šoli je osvojil JURIJ AVGUŠTIN iz 6.b razreda in si za izjemno slikarsko delo pridobil aktivne počitnice v željenem domu CŠOD.

Nagrado je prejel 12. maja 2023 na nagradnem izletu, ki ga je Zveza prijateljev mladine Slovenije za nagrajence natečaja Evropa v šoli organizirala v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru.  Učenci in mentorji so na delavnicah na temo Muzej za mir z igro spoznavali nesmiselnost vojn,  in poudarili, da se nestrinjanja, spori in razreševanja problemov lotevamo s kreativnostjo.

jurij avgustin 1nagradaEVROPAjurij avgustin 1nagradaEVROPA01jurij avgustin 1nagradaEVROPA02jurij avgustin 1nagradaEVROPA04jurij avgustin 1nagradaEVROPA05l 514020 BA01278

Tretje mesto ustvarjalenga natečaja na državnem nivoju likovnega natečaja Evropa v šoli je osvojila Aleksandra Marentič iz 8. a razreda in za izjemno umetniško upodobitev z naslovom "Postati pravi moški" prejela nagrado.

Nagrado je prejela 12. maja 2023 na nagradnem izletu, ki ga je Zveza prijateljev mladine Slovenije za nagrajence natečaja Evropa v šoli organizirala v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru.  Učenci in mentorji so na delavnicah na temo Muzej za mir z igro spoznavali nesmiselnost vojn,  in poudarili, da se nestrinjanja, spori in razreševanja problemov lotevamo s kreativnostjo.

 

IMG 7009IMG 6995IMG 7004IMG 7037

V četrtek, 12. maja 2023, je na OŠ Podzemelj potekala zaključna regijska prireditev natečaja Evropa v šoli z zanimivim in prijetnim programom, ki so ga sooblikovali nastopajoči iz belokranjskih osnovnih šol. Našo šolo sta v kulturnem programu zastopali Nina Lipar in Lara Jakofčič iz 6.a razreda, ki sta zaključili s pesmijo Milijon in ena.

Podeljena so bila priznanja vsem sodelujočim mladim ustvarjalcem ter mentorjem in mentoricam na regionalnem in nacionalnem nivoju natečaja Evropa v šoli, ki je letos potekal pod naslovom Vzgoja za mir.
Med poslanimi deli iz Bele krajine so strokovne komisije na nacionalnem nivoju izbrale kar dvanajst del, katerih avtorji bodo prejeli nagrado, izlet v Muzej narodne osvoboditve Maribor, ki se ga bodo udeležili v petek, 12. maja 2023.

Iz naše šole sta nagrajenca Jurij Avguštin iz 6.b razreda, ki je osvojil 1. nagrado v likovnem natečaju za 2. triado in Aleksandra Marentič iz 8. a razreda 3. mesto v ustvarjalnem natečaju Evrope v šoli.

EVŠ 1EVŠ 2

Učenka 9.b razreda Neja Štukelj je skupaj z učiteljico Vlasto Henigsman predstavljala Slovenijo na Unescovem simpoziju svetovne kulturne dediščine v Olympiji v Grčiji.

1a olimpijski delavnice 12 OLIMPIJSKI CENTER 2alogo3SIMPOSIJ

Udeležbo na simpoziju v Grčiji je omogočil nacionalni koordinator Mreže Unescu pridruženih šol Slovenije v sodelovanju z UNESCO uradom, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, za kar se jim zahvaljujemo, da so izbrali prav našo šolo. 

1 olimpijski predstavitve in delavnice 131 olimpijski predstavitve in delavnice 141 olimpijski predstavitve in delavnice 16olimpijski center

Z izmenjavo znanja in izkušenj, interakcijo in sodelovanjem povezanem s svetovno kulturno dediščino je simpozij prispevek k ciljem trajnostnega razvoja, ki spodbuja "Izobraževanje 2030«.

2 OLIMPIJSKI CENTER 12 OLIMPIJSKI CENTER 162 OLIMPIJSKI CENTER 172 olimpijski delavnice 3

Delavnice so združile učence, dijake in učitelje vsega sveta, dvignile kulturno zavest, razvijale medsebojno spoštovanje v raznolikosti in oblikovanju trajnostne prihodnosti.

1 olimpijski predstavitve in delavnice21 olimpijski predstavitve in delavnice41 olimpijski predstavitve in delavnice 21 olimpijski predstavitve in delavnice 4

Neja je z zgodbo o kulturni dediščini Italije odlično predstavila v skupini delegacij 12 držav.

1 olimpijski predstavitve in delavnice31 olimpijski predstavitve in delavnice 51 olimpijski predstavitve in delavnice 72 OLIMPIJSKI CENTER 12

Na podlagi odlične predstavitve, so Neji čestitali predstavniki drugih držav in tako so se spletla številna prijateljstva in možnosti za sodelovanje med UNESCO ASPnet šolami sveta (Ciper, Andora, Hrvaška, Turčija, Kanada, Grčija...).

2 digitalizacija2 digitalizacija22 digitalizacija32 digitalizacija4

Mladinski simpozij o svetovni kulturni dediščini 2023 se je osredotočil na temo »Ozaveščanje v digitalni dobi«. Študenti, dijaki, učenci in učitelji so sodelovali v različnih delavnicah.

3 arheološki park OLYMPIA 543 arheološki park OLYMPIA 553 arheološki park OLYMPIA 593 arheološki park OLYMPIA 61

Obisk arheoloških najdišč Olimpije in Arheološkega muzeja. Starodavna Olympia leži v mirni dolini Peloponeza in je bila nekdaj glavno svetišče posvečeno bogu Zevsu. Arheološki muzej je eden najpomembnejših muzejev v Grčiji, hrani kiparsko okrasje Zevsovega templja, ki je eno od sedmih čudes starodavnega sveta. Tu je rojstni kraj olimpijskih iger, kjer za vsako olimpijado prižgejo olimpijski ogenj.

1 deklaracija 11 deklaracija11 deklaracija21 olimpijski predstavitve in delavnice 10

Pred koncem simpozija smo vsi prisotni delegati podpisali resolucijo o varstvu svetovne kulturne dediščine. Deklaracija obsoja vse napade in zločine, storjene proti območjem svetovne dediščine, in se osredotoča na boj proti vsakemu napadu na kulturno raznolikost.

4 atene 24 atene 64 atene 84 atene 10

Atene. Akropola. Partenon posvečen boginji Ateni, boginji modrosti.

 

Na likovnem natečaju Cici umetnije je sodelovalo deset učencev 2. in 3. razreda naše šole. Med poslanimi 3864 deli iz sodelujočih 207 osnovnih šol, 163 sodelujočih vrtcev in 39 posameznikov, je strokovna komisija izbrala 163 najbolj uspelih del, ki so prejela priznanja, od tega so podelili 12 nagrad in naši učenci so bili med njimi.

Nagrajenci iz naše šole so:

Alina Žunič, 2. b.
Pia Sever, 2. b
Ela Jerman Pavlin, 2. b

Žana Tomaževič, 2. a
Nejc Malnarič, 2. a
Zala Kambič, 3. b.

Pohvala: Helena Strugalovič, 3.b
To je eden redkih natečajev v slovenskem prostoru, ki je posebej namenjen spodbujanju likovnega izražanja pri predšolskih otrocih in učencih 1. triletja osnovne šole.

Vsa nagrajena dela in izbrana dela so predstavljena na razstavi v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani in so na ogled od 13. 4. 2023 do 26. 4. 2023, nato pa v Lokarjevi galeriji v Ajdovščini.

1 CICIUMETNIJE 2023alina žuničela pavlin jermanhelena strugalovićnejc malnarić 1pia žaleczala kambicžana tomaževič