Šolski zvonec

URA MATIČNA ŠOLA PODRUŽNICA
0. 7.30−8.15  
  5 minut  
1. 8.20−9.05 7.35−8.20
  20 minut (malica) 5 minut
2. 9.25–10.10 8.25−9.10
  5 minut 20 minut (malica)
3. 10.15−11.00 9.30−10.15
  15 minut
(aktivni odmor)
15 minut
(aktivni odmor)
4. 11.15−12.00 10.00−11.15
  5 minut 5 minut
5. 12.05−12.50 11.20−12.05
  5 minut 5 minut
6. 12.55−13.40 12.10−12.55
  20 min
(kosilo)
 
7. 14.00–14.45  

Šolsko leto

Začetek pouka je v ponedeljek, 2. septembra 2019, zadnji dan pouka za učence 9. razreda je ponedeljek, 15. junij 2020, za vse ostale učence se pouk konča v sredo, 24. junija 2020. V šolskem letu 2019/2020 bomo realizirali 189 šolskih dni (9. r. pa 182 dni).

OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE

prvo

2. 9. 2019–31. 1. 2020

drugo

1. 2. 2020–24. 6. 2020

1. 2. 2020–15. 6. 2020 (učenci 9. razreda)

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Jutranje varstvo bo za učence 1. razreda od 5.30 do 6.15 organizirano v vrtcu, nato od 6.15 do 8.15 v šoli. Izvajale ga bodo Vanesa Požek, Klavdija Ivančič in Erika Volf Grgič. Organizirano bo tudi jutranje varstvo za učence 2. in 3. razreda, od 6.15 do 7.30, nato se učenci priključijo varstvu vozačev. Izvajale ga bodo Brigita Černe, Elvira Čengija, Erika Volf Grgič, Karmen Planinc, Nataša Žalec Sever in Klavdija Ivančič.

Na podružnici zaradi premajhnega števila učencev jutranje varstvo ne bo organizirano.

Podaljšano bivanje bo organizirano za prijavljene učence od 1. do 5. razreda na matični šoli v petih skupinah od 12.00 do 16.10. Starši so dolžni priti v podaljšano bivanje po svojega otroka do 16.10, na podružnici pa od 12.00 do 16.05.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja oddelka podaljšanega bivanja predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim soglasjem staršev.