Šolski zvonec

URA MATIČNA ŠOLA PODRUŽNICA
0. 7.30−8.15  
  5 minut  
1. 8.20−9.05 7.35−8.20
  20 minut (malica) 5 minut
2. 9.25–10.10 8.25−9.10
  5 minut 20 minut (malica)
3. 10.15−11.00 9.30−10.15
  15 minut
(aktivni odmor)
15 minut
(aktivni odmor)
4. 11.15−12.00 10.30−11.15
  5 minut 5 minut
5. 12.05−12.50 11.20−12.05
  5 minut 5 minut
6. 12.55−13.40 12.10−12.55
  20 min
(kosilo)
 
7. 14.00–14.45  

Šolsko leto

Začetek pouka je v sreda, 1. 9. 2022, zadnji dan pouka za učence 9. razreda je sreda, 15. 6. 2023, za vse ostale učence se pouk konča v petek, 23. 6. 2023.

OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE

prvo

1. 9. 2022–27. 1. 2023

drugo

28. 1. 2023–24. 6. 2023

28. 1. 2023–15. 6. 2023 (učenci 9. razreda)

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Jutranje varstvo bo za učence 1. razreda bo organizirano v šoli od 6.00 do 8.15. Izvajali ga bosta Klavdija Ivančič in Erika Volf Grgič. Organizirano bo tudi jutranje varstvo za učence 2. in 3. razreda, od 6.30  do 7.30, nato se učenci priključijo varstvu vozačev. Izvajale ga bodo Laura Ambrožič, Brigita Černe, Elvira Čengija, Karmen Planinc in Nataša Žalec Sever.

Na podružnici bo jutranje varstvo organizirano od 6.00 do 7.30. Izvajale ga bodo Mateja Plut, Simona Ritonija in Nataša Weiss.

Podaljšano bivanje bo organizirano za prijavljene učence od 1. do 5. razreda na matični šoli v petih skupinah od 12.00 do 16.10. Starši so dolžni priti v podaljšano bivanje po svojega otroka do 16.10, na podružnici pa od 12.00 do 16.05.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja oddelka podaljšanega bivanja predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim soglasjem staršev.