UNESCO je bil ustanovljen leta 1945 kot specializirana organizacija Združenih narodov za področje izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij. Sedež organizacije je v Parizu v Franciji. Namen organizacije je prispevati k miru in varnosti s spodbujanjem sodelovanja na področju izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij med narodi in s tem širiti splošno spoštovanje pravičnosti, vladavine prava ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih priznavajo vsi narodi, ne glede na raso, spol, jezik ali vero.

Delovna področja UNESCA so:

  • izobraževanje,
  • naravoslovne znanosti,
  • družboslovne znanosti,
  • kultura,
  • komunikacije in informacije.

Republika Slovenija je bila sprejeta v UNESCO 27. maja 1992 kot 167. članica. Več o UNESCU lahko preberete tukaj.

UNESCO ASPnet je Projektna mreža združenih šol (Associated Schools Project Network – ASPnet), ki je nastala leta 1953. Danes je to globalna mreža več kot 9000 predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih izobraževalnih ustanov v 180 državah.

UNESCO ASPnet mreža šol deluje v duhu kulture miru in nenasilja ter poudarja skrb za ohranitev našega skupnega doma - planeta Zemlje.

Pravila delovanja UNESCO ASP mreže Slovenije so zapisana v pravilih.

UNESCO šole in vrtci v Sloveniji:

I. Središče Celje
 Mednarodni status
1. IV. osnovna šola Celje
2. Gimnazija Celje-Center
3. Osnovna šola Griže
4. Osnovna šola Frana Kranjca Celje
 Nacionalni status
1. Osnovna šola Zreče
2. Šolski center Celje- Gimnazija Lava
3. Šolski center Celje – Srednja šola za gradbeništvo
 
 
II. Središče Kapela
 Mednarodni status
1. Osnovna šola Kapela
2. Osnovna šola Apače
3. Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
4. Osnovna šola Fokovci
5. Osnovna šola Odranci
 Nacionalni status
1. Osnovna šola Turnišče
2. Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
3. Osnovna šola Razkrižje
4. Dvojezična osnovna šola Lendava
5. OŠ Franceta Prešerna Črenšovci  
6. OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici  
 
III. Središče Ljubljana
 Mednarodni status
1. Osnovna šola Ledina
2. Osnovna šola Jožeta Moškriča
3. Gimnazija Ledina
4. Vrtec Jelka Ljubljana
5. Vrtec Pedenjped
 Nacionalni status
1. Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana
2. Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
3. Gimnazija Vič, Ljubljana
4. Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
5. Osnovna šola Spodnja Idrija
6. Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek
7. Osnovna šola Marije Vere Kamnik
8. Osnovna šola Rodica
9. Osnovna šola Preserje pri Radomljah
10. OŠ Sostro, Ljubljana
 
IV. Središče Maribor
 Mednarodni status
1. Osnovna šola bratov Polančičev Maribor
 Nacionalni status
1. Srednja ekonomska šola Maribor
3. Osnovna šola in vrtec Sveta trojica
4. Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
5. Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor
6. Osnovna šola Janka Padežnika Maribor
7. OŠ Leona Štuklja Maribor
8. OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
 
V. Središče Mojstrana
 Mednarodni status
1. Osnovna šola 16. decembra Mojstrana
2. Osnovna šola Stražišče Kranj
3. Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka
4. Biotehniški center Naklo 
 Nacionalni status
1. Gimnazija Škofja Loka
2. Osnovna šola Gorje
3. Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
4. Osnovna šola Frana Saleškega Finžgarja Lesce
5. Osnovna šola Josipa Plemlja Bled
6. Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
7. Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
8. Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
9. Gimnazija Jesenice
10. OŠ Poljane, Poljane nad Škofjo Loko
 
VI. Središče Nova Gorica
 Mednarodni status
1. Gimnazija Nova Gorica
 Nacionalni status
1. Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid
 
 VII. Središče Piran
 Mednarodni status
1. Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
2. Scuola elementare Vincenzo e Diego De CastroPiran/Pirano
3. Center za korekcijo sluha in govora Portorož
 Nacionalni status
1. Vrtec Mornarček Piran
2. Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče
 
STATUS PRIDRUŽENE ČLANICE
Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan

VIII. Pišece
 Mednarodni status
1. Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece
2. Osnovna šola Šmihel
 Nacionalni status
1. Osnovna Šola XIV. divizije Senovo
2. Gimnazija Brežice
3. Osnovna šola Leskovec pri Krškem
4. Ekonomska in trgovska šola Brežice
5. Osnovna šola Brežice
6. Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič
7. GRM Novo mesto
 
IX. Središče Ptuj
 Mednarodni status
1. Gimnazija Ptuj
2. Vrtec Ptuj
3. Osnovna šola Cirkovce
 Nacionalni status
1. Šolski center Ptuj - Ekonomska šola
2. Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas
 
X. Središče Slovenj Gradec
 Mednarodni status
1. Prva osnovna šola Slovenj Gradec
 Nacionalni status
1. Gimnazija Ravne na Koroškem
2. Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
3. Osnovna šola Mežica
4. Osnovna šola Črna na Koroškem
5. Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu

 V slovensko UNESCO ASPnet mrežo šol, ki je ena od članic mednarodne UNESCOVE šolske mreže, je že več let vključena tudi naša šola.

Več o UNESCO ASPnet najdete tukaj.