Šole in vrtci UNESCO ASP mreže se posebej posvečajo štirim UNESCO temam:

1. svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju,

2. mir in človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje,

3. medkulturno učenje (spodbujanje kreativnosti, medkulturni dialog, kulturna dediščina),

4. okoljski problemi in njihovo interdisciplinarno reševanje.

 

Na leto 2014/15 so vezane dodatne prioritetne teme:

- globalno državljanstvo

- zbliževanje kultur

- otrokove pravice / obeležitev 25. obletnice sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah

- kristalografija 2014

- svetloba 2015

- globalno razumevanje 2016


UNESCO šole obeležujemo mednarodne Unesco in druge svetovne oz. mednarodne dneve.