V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 SMO SODELOVALI V NASLEDNJIH NACIONALNIH PROJEKTIH:

 • DEDIŠČINA V ROKAH MLADIH - MLADI POSVOJIJO SPOMENIK
 • MEDNARODNI UNESCO TABOR PREMIKAMO MEJE
 • MODER STOL - NEKDO MISLI NATE
 • POZDRAV PTIC MIRU
 • ARHITEKTURNA DEDIŠČINA V ARHITEKTURI
 • ENO TREE PLANTING DAY

 

V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 SMO SODELOVALI V NASLEDNJIH NACIONALNIH PROJEKTIH:

 • DEDIŠČINA V ROKAH MLADIH - MLADI POSVOJIJO SPOMENIK
 • JEZERO JE, JEZERA NI
 • MODER STOL - NEKDO MISLI NATE
 • POZDRAV PTIC MIRU
 • OD PŠENIČKE DO POTIČKE
 • ŽIVIMO SKUPAJ
 • KAM Z ODPADNIM MATERIALOM
 • KAPLJICE ŽIVLJENJA - VODA
 • PO POTI NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
 • DRUGAČNOST NAS BOGATI
 • SKUPAJ Z NAMI
 • MEDNARODNI UNESCO TABOR PREMIKAMO MEJE - SADEŽI DUHA
 • ENO TREE PLANTING DAY 

 

V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 SMO SODELOVALI V NASLEDNJIH NACIONALNIH PROJEKTIH:

 

V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 SMO SODELOVALI V NASLEDNJIH NACIONALNIH PROJEKTIH:

 

 

V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 SMO SODELOVALI V NASLEDNJIH NACIONALNIH PROJEKTIH:

 

V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 SMO SODELOVALI V NASLEDNJIH NACIONALNIH PROJEKTIH:

 • DEDIŠČINA V ROKAH MLADIH - MLADI POSVOJIJO SPOMENIK
 • MODER STOL - NEKDO MISLI NATE
 • NA MOSTOVIH USTVARJALNOSTI (OŠ Zreče)
 • CHE COSA NASCONDE LA NOSTRA ACQUA  -  KAJ SKRIVA NAŠA VODA (SE/OŠ Vincenzo e Diego de Castro Pirano/Piran)
 • EXTEMPORE CERKLJE 2018
 • SPOZNAVAM PRETEKLOST, RAZUMEM SEDANJOST, GRADIM PRIHODNOST (OŠ Jožeta Krajca Rakek)

 

 V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 SMO SODELOVALI V NASLEDNJIH NACIONALNIH PROJEKTIH:

 

V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 SMO SODELOVALI V NASLEDNJIH NACIONALNIH PROJEKTIH:

 • DEDIŠČINA V ROKAH MLADIH - MLADI POSVOJIJO SPOMENIK: Fotografske delavnice, ki je potekala v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine, so se udeležile Barbara Fink, Eva Didovič, Anamari Klemenc in Nastja Simonič iz 9. razreda. V torek, 30. septembra, so učenci devetega razreda posvojili obeležje v nekdanji kočevarski vasi Pogorelec, postavljen ob 600-letnici naselitve Kočevarjev. V okviru le tega je potekala fotografska delavnica, ki so se je udeležile UNESCO šole, šole iz naše okolice in povabljena šola iz Ozlja na Hrvaškem. Izbrane fotografije nastale na fotografski delavnici bomo uporabili za oblikovanje razglednice posvojenega spomenika.
  Učence je s kulturno in jezikovno raznolikostjo našega področja seznanila ga. Maridi Černe z namenom, da bi poznali zgodovinska dejstva in jih razumeli v povezavi s sedanjimi družbenimi odnosi ter vzbuditi pri mladih občutek odgovornosti do kulturne in naravne dediščine. Projekt je bil priložnost za medvrstniško, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, torej za utrjevanje vezi in kulturno izmenjavo, ki jih želimo še utrditi in nadaljevati.
 • MODER STOL - NEKDO MISLI NATEUčenci četrtih razredov so se pogovarjali o miru, nenasilju, srpnosti in pripadnosti skupini. Z barvanjem starih lesenih stolov so obeležili Mednarodni dan strpnosti in Mednarodni dan otrokovih pravic. S projektom so želeli ozavestiti strpnost in enakost med nami ter opozoriti, da je v naši bližini vedno nekdo, ki misli na nas.
 • UNESCO VRTIČKI: Šolski vrt je v letošnjem šolskem letu dobil novo podobo.  Klasične gredice smo nadomestili z dvignjenima gredicama pravokotne oblike.  Vrt urejajo člani vrtnarskega krožka iz 4., 6. in 7. razreda. Projekt vodi OŠ Zreče.
 • VODA KAJ MI POMENI: S fotografijami smo sodelovali v projektu »Voda-kaj mi pomeni«, ki ga vodi Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana. Učenci fotografskega krožka so s fotografiranjem ob Lebici uresničili cilje projekta, ozaveščanje posameznika o pomembnosti čiste vode, preprečevanje onesnaženosti voda, razmišljanje o vodi kot dragocenem viru življenja, obeleževanje mednarodnega dneva vode (22. marec)
 • EXTEMPORE: V petek, 21. 4. 2016, je na gradu Strmol potekal nacionalni UNESCO projekt, slikarski ex tempore. Ustvarjalnega dogodka so se udeležili trije učenci naše šole. Po prijetnem sprejemu OŠ Cerklje na Gorenjskem, so učenci ustvarjali v okolici gradu Strmol.

 

V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 SMO SODELOVALI V NASLEDNJIH NACIONALNIH PROJEKTIH:

 • DEDIŠČINA V ROKAH MLADIH - MLADI POSVOJIJO SPOMENIK: Fotografske delavnice, ki je potekala v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine, so se udeležile Barbara Fink, Eva Didovič, Anamari Klemenc in Nastja Simonič iz 9. razreda. V torek, 30. septembra, so učenci devetega razreda posvojili obeležje v nekdanji kočevarski vasi Pogorelec, postavljen ob 600-letnici naselitve Kočevarjev. V okviru le tega je potekala fotografska delavnica, ki so se je udeležile UNESCO šole, šole iz naše okolice in povabljena šola iz Ozlja na Hrvaškem. Izbrane fotografije nastale na fotografski delavnici bomo uporabili za oblikovanje razglednice posvojenega spomenika.
  Učence je s kulturno in jezikovno raznolikostjo našega področja seznanila ga. Maridi Černe z namenom, da bi poznali zgodovinska dejstva in jih razumeli v povezavi s sedanjimi družbenimi odnosi ter vzbuditi pri mladih občutek odgovornosti do kulturne in naravne dediščine. Projekt je bil priložnost za medvrstniško, medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje, torej za utrjevanje vezi in kulturno izmenjavo, ki jih želimo še utrditi in nadaljevati.
 • MODER STOL - NEKDO MISLI NATEUčenci četrtih razredov so se pogovarjali o miru, nenasilju, srpnosti in pripadnosti skupini. Z barvanjem starih lesenih stolov so obeležili Mednarodni dan strpnosti in Mednarodni dan otrokovih pravic. S projektom so želeli ozavestiti strpnost in enakost med nami ter opozoriti, da je v naši bližini vedno nekdo, ki misli na nas.
 • PRIBLIŽAJMO SE ROMSKI KULTURI: V petek, 10. 4. 2015, so se tri učenci naše šole udeležili UNESCO nacionalnega projekta Približajmo se romski kulturi na OŠ Šmihel. Vsi smo se strinjali, da so pomembni majhni koraki, ki spodbujajo približevanje romske kulture naši in seveda obratno. Strinjali pa smo se tudi z Unescovim načelom: »Učiti se, da bi znali živeti skupaj!«
 • OTROCI IMAJO PRAVICO ŽIVETI V ZDRAVEM OKOLJU: V petek, 12. 12. 2014, smo se v Koloseju Ljubljana udeležili 16. srečanja ASP mreže Slovenije. Osrednja tema prireditve je bila Otroci imajo pravico živeti v zdravem okolju z namenom obeležiti 25-letnico Konvencije o otrokovih pravicah in poudariti pomen vode ob zaključku mednarodnega desetletja Voda za življenje. Prireditev je organizirala OŠ Jožeta Moškriča, v sodelovanju z Mladinsko platformo in Glasbeno mladino Slovenije.
 • UNESCO VRTIČKI: Šolski vrt je v letošnjem šolskem letu dobil novo podobo.  Klasične gredice smo nadomestili z dvignjenima gredicama pravokotne oblike.  Vrt urejajo člani vrtnarskega krožka iz 4., 6. in 7. razreda. Projekt vodi OŠ Zreče.
 • ŽIVIMO SKUPAJ:Cilje projekta smo uresničili v okviru likovne umetnosti.  Učenci so zbrali odpadle plastenke, zamaške in druge odpadne plastične predmete. Učenci so se pogovarjali o ohranjanju okolja za prihodnost. V skupinah so oblikovali idejo in iz zbranega odpadnega materiala oblikovali  živalsko figuro, ko so jo oblepili z lepilnim trakom in kaširali. Ko so se skulpture posušile, so jih prebarvali. Sodelovanje v skupini je spodbujalo in krepilo pozitivne medosebne odnose ter spodbudili prepoznavanje njihove vloge in odgovornosti za varovanje in obnovo ekosistemov na našem planetu.
 • VODA KAJ MI POMENI: S fotografijami smo sodelovali v projektu »Voda-kaj mi pomeni«, ki ga vodi Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana. Učenci fotografskega krožka so s fotografiranjem ob Lebici uresničili cilje projekta, ozaveščanje posameznika o pomembnosti čiste vode, preprečevanje onesnaženosti voda, razmišljanje o vodi kot dragocenem viru življenja, obeleževanje mednarodnega dneva vode (22. marec)
 • EXTEMPORE: V sredo, 3. 6. 2015, je v grobeljskem drevoredu potekal tretji nacionalni UNESCO projekt, kiparski ex tempore. Ustvarjalnega dogodka so se udeležile tri učenke naše šole. Po prijetnem sprejemu na OŠ Rodica, so učenci ustvarjali v grobeljskem drevoredu v mešanih skupinah sodelujočih šol. V senci mogočnih lip iz Napoleonovega časa in mladih kiparjev iz cele Slovenije so iz kvadrov nastale prave umetnine iz umetnega kamna s tehniko odvzemanja materiala.

 

 

V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 SMO SODELOVALI V NASLEDNJIH NACIONALNIH PROJEKTIH:

 •  100 LET DEDIŠČINE NA BAJERJU: Fotografske delavnice, ki je potekala v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine, so se udeležili Evgen Šmidt Žagar iz 9.a, Veronika Saje, Anamarija Pihner, Eva Štefanič, Urška Saje in Klementina Sodja. Po uvodnem pozdravu ravnateljice ga. Silve Jančan in koordinatorice projekta, je črpalno postajo in njeno delovanje predstavil ga. Silvo Turk, zadnji upravljalec črpalne postaje. Po ogledu bajerja, so udeleženci poiskali motive in jih zabeležili s fotoaparatom. Najbolj uspele fotografije bodo razstavljene v KC ob Praznovanju jeseni v Semiču.
 • JEZIK - KULTURA IN TRADICIJA: V petek, 18. 10. 2013, so naši učenci sodelovali na 13. tujejezičnem recitalu Jezik - kultura in tradicija, ki ga za UNESCO mrežo šol pripravlja Gimnazija Škofja Loka. Na osrednji javni prireditvi v Sokolskem domu v Škofji Loki je sodelovalo 8 slovenskih osnovnih šol in 11 tujih in domačih srednjih šol. Naši učenci so predstavili kočevarski jezik, ki je ostanek srednjeveške nemščine z vplivi kasnejše nemščine in prepleten s slovenskimi, italijanskimi in latinskimi tujkami.
 • PREMIKAMO MEJE:
 • MODER STOL - NEKDO MISLI NATE: Mednarodni dan strpnosti so obeležili tudi učenci 4. a in 4. b razreda. Z vključitvijo v projekt so si zadali naloge povezane s solidarnostjo in strpnostjo. Pogovarjali smo se o oblikovanju odnosa drug do drugega, miru, nenasilju, enakosti, pripadnosti skupini in strpnosti. Z barvanjem starih lesenih stolov so zabeležili ključne besede povezane s strpnostjo. Modra barva simbolizira nebo nad nami, hrepenenje po tistem kar je visoko, zrelo, preprosto modro. Rumena barva pa simbolizira sonce, ki nas ogreje tudi v dežju. S projektom so želeli ozavestiti strpnost in enakost med nami. Odločili so se, da si učenci četrtih razredov stola izmenjata. S tem želijo spodbuditi prijateljstvo, sočutje in strpnost med vsemi.
 • MEDNARODNI DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC - 15. SREČANJE UNESCOVCEV SLOVENIJE: 10. december – mednarodni dan človekovih pravic  je OŠ Jožeta Moškriča vzela za svoj nacionalni projekt in v petek, 13.12. 2013, organizirala tradicionalno, že jubilejno 15. srečanje UNESCO ASP mreže šol Slovenije. UNESCO dogodka smo se udeležili tudi predstavniki naše šole, skupaj s predstavniki šol našega, UNESCO središča Pišece in slovenskimi UNESCO šolami.                                

 • EXTEMPORE V GROBELJSKEM DREVORED:V torek, 13. maja, smo se na Osnovni šoli Rodica udeležili likovnega Ex tempora – nacionalni projekt v okviru UNESCO ASP mreže. Zadi deževnega vremena smo ustvarjali v šoli.. Po drevoredu smo se le sprehodili in tam iskali navdih za likovno ustvarjanje na temo ˝živali, ki živijo v grobeljskem drevoredu˝. Učenci so ustvarili zanimiva dela v različnih likovnih tehnikah, stkale pa so se mnoge prijateljske vezi, kar je eden izmed ciljev projektov, ki potekajo v okviru UNESCO ASP mreže.
 • VRATA V NAŠO HIŠO: V projekt, ki ga koordinira OŠ Cirila Kosmača Piran, so bili vključeni učenci 6. in 7. razreda.  Učenci so poiskali najlepša in najbolj okrašena vrata v našem kraju. Ugotovili so, da so to vrata iz obdobja secesije, ki so pripadala hiši, v kateri je živel največji veleposestnik v kraju. Zelo lepa vrata so bila vrata prve semiške šole.
  Vrata so upodobili učenci 6. razreda z ogljem, učenci 7. razreda pa so upodobili domišljijska vrata v tehniki tempera, 7.b razred, ki je v projektu Inovativna pedagogika 1:1, pa je vrata upodobil s pomočjo tabličnega računalnika in aplikacije Freshpaint.

 


V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 SMO SODELOVALI V NASLEDNJIH NACIONALNIH PROJEKTIH:

 

 • MODER STOL - NEKDO MISLI NATE (3.a, 3.b,1.B, 4.B) 10.12.2012 so učenci 3. razredov obeležili Mednarodni dan človekovih pravic z Unescovim projektom Moder stol- nekdo misli nate. Učenci so spoznali tematiko, ki je neposredno povezana s členi deklaracije, ki zagotavljajo pravico do svobodnega in mirnega življenja, medsebojnega sodelovanja ter pravico do svobodnega izražanja in mišljenja. Učenci so lepe misli, želje in sporočila  prenesli na star, lesen stol. 16. 11. 2012 so učenci 1. b in učenci 4. b razreda obeležili Mednarodni dan strpnosti s vključitvijo v Unesco projekt Moder stol - nekdo misli nate. S vključitvijo v projekt so si zadali naloge povezane s solidarnostjo in strpnostjo. Pogovarjali so se o oblikovanju odnosa drug do drugega, miru, nenasilju, enakosti, pripadnosti skupini in strpnosti. Vsak učenec je imel priložnost povedati svoje mnenje o pomenu strpnosti. Z barvanjem starih lesenih stolov so zabeležili ključne besede povezane s strpnostjo. Stole so najprej prebarvali z modro barvo, nato pa so ideje strpnosti beležili z rumeno barvo.
 • MI VAM MODROST, VI NAM MODROST   Učenci likovnega krožka in likovnega snovanja 1 so sodelovali na nacionalnem  Unescovem likovnem natečaju  z naslovom Mi vam modrost, vi nam radost, ki ga je organizirala OŠ Davorina Jenka iz Cerkelj na Gorenjskem in se odlično odrezali, v kategoriji osnovnošolcev so bili nagrajeni za celotno kolekcijo. Kolekcijo predstavljajo likovna dela Ane Turk, Urške Pavšič, Eme Bartolovič, Valentine Urbič, Sare Simonič, Nike Kmet in Vesne Malnarič. Na natečaju so sodelovali mladi uneskovci iz sedmih držav. Podeljenih je bilo nekaj posameznih nagrad in štiri kolekcije. 
 • EXTEMPORE V GROBELJSKEM DREVOREDU V sredo, 12. junija 2013, so v Grobeljskem drevoredu v Rodici, v okviru nacionalnega UNESCO projekta  ustvarjali na slikarskem extemporu Ana Turk iz 7.a, Urška Pavšič iz 7.a in Gregor Golobič iz 7.b razreda.
 • DREVO = ŽIVLJENJE Učenci 6. razreda so pri dodatnih urah naravoslovja  z učiteljico Darjo Bremec sodelovali v nacionalnem projektu z mednarodno  udeležbo DREVO = ŽIVLJENJE z razpisano temo EKO vrt in sejali, sadili ter spremljali rast rastlin v razrednem EKO vrtu znamenom, da vzgojene sadike posadijo v šolskem EKO vrtu.

V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 SMO SODELOVALI V NASLEDNJIH NACIONALNIH PROJEKTIH:

 • V nacionalnem projektu Dediščina skozi umetniško oko mladih ZNAMO - VELJAMO, ki ga vodi Gimnazija Ptuj, so sodelovali pod mentorstvom Vlaste Henigsman učenci foto krožka, ko so s fotoaparatom v roki ugotavljali, da je znanje dediščina, sodelovanje in priložnost.
 • Učenci 3. razredov so z mentorico Biserko Stankovič in Marijo Gregorič obeležili svetovni dan človekovih pravic (10. 12.) z vključitvijo v Unesco projekt Moder stol - nekdo misli nate. Z barvanjem starih lesenih stolov so zabeležili temeljne človekove pravice, kot so: svoboda, pravičnost, mir, enakost. .
 • Že v mesecu novembru smo se prijavili za sodelovanje v nacionalnem projektu DREVO = ŽIVLJENJE. Razpisana tema v šolskem letu 2011/12 je GOZD, MOJ DOM, ki ga vodi OŠ Frana Kranjca Celje. Učenci podaljšanega bivanja 2. razreda so z učiteljico Rozi Jerman proučevali drevo skorš. Opisali so ga v vseh letnih časih. Iz listov drevesa so izdelali herbarij. Učenci so tudi likovno ustvarjali na temo skorša. Projekt so zaključili z izdelavo plakata, s katerim so sodelovali na razstavi v Celju ob svetovnem dnevu okolja.