Na matični šoli bomo izvajali 41 interesnih dejavnosti, na podružnici Štrekljevec pa 4 interesne dejavnosti. Izvajale se bodo preduro, 6., 7. in 8. šolsko uro ali v popoldanskem času.

Matična šola

Interesna dejavnosti

Mentor

Razred

Glasbene urice

Mitrović

1.

Otroški pevski zbor 2

Mitrović

2.–5.

Mladinski pevski zbor

Mitrović

6.–9.

ID s področja umetnosti – Orffov krožek  

Mitrović

6.–9.

ID s področja umetnosti – Oblikovalni krožek

Henigsman V.

4.– 9.

ID s področja tehnike – Tehnični krožek

Henigsman V.

4.–9.

Kolesarski krožek – priprava na kolesarski izpit

Domitrovič, Ritonija

5.

Ustvarjalnost, podjetništvo in inovativnost

Bremec, Henigsman V.

9.

Kemijski krožek

Bremec

8.–9.

Naravoslovni krožek

Bremec

6.–9.

Gibalno plesni krožek

Čengija

2.

Ustvarjalni krožek

Černe

3.

Dramski krožek

Domitrovič

4.–5.

Pravljični krožek

Domitrovič

4. b

Vrtnarski krožek

Fir

4.–9.

Fizikalni krožek

Fir

8.–9.

Dramski krožek

Grahek

8.

Foto krožek

Henigsman M.

4.–9.

Likovni krožek

Henigsman M.

6.–9.

Likovni krožek

Henigsman V.

2.–4.

Geografski krožek

Hrastar

7.–9.

Knjižni moljček

Ivančič

1. a

Športne igre

Ivančič, Planinc

1.

Logična pošast

Kastelic

2.–4.

Logika

Kastelic

5.–9.

Zgodovinski krožek

Matkovič

8.–9.

Gorništvo 1

Mirosavljević

1.–5.

Gorništvo 2

Mirosavljević

6.–9.

Gimnastika

Mirosavljević

3.–7.

Glasbene urice

Mitrović

1.

Folklora

Žalec Sever

2.–6.

Novinarske urice

Papež, Avguštin

4.–5.

Računalništvo in robotika

Pavlakovič

5.–6.

Gledališki klub

Petrovčič

9.

Kuharski krožek

Planinc, Vinarnik

2.

Badminton

Simčič

7.–8.

Pravljični krožek

Stanković

4. a

Knjižni moljček

Volf Grgič

1. b

Recitatorski krožek

Slovenisti, učiteljice RP

1.–9.

Podružnica

Vrsta dejavnosti

Mentor/-a

Razred

Knjižni moljček 

Weiss 

1.–2. 

Spretni prstki 

Tomc 

1.–2. 

Dramski krožek 

Ritonija 

3.–4. 

Otroški pevski zbor 

Mitrović 

1.–4. 

Folklora 

Marter 

1.–4.