Učenci se lahko na šoli vključujejo v številne interesne dejavnosti (ID), pri katerih razvijajo različne interese, koristno preživljajo prosti čas ter razvijajo pravilen odnos do športa, narave in kulture. Med vsemi različnimi interesnimi dejavnostmi, ki so na voljo, lahko resnično vsak najde nekaj zase.

V letošnjem šolskem letu smo na šoli učencem ponudili 52 ID na matični šoli in 5 ID na podružnični šoli. Od tega bomo izvajali 39 ID na matični šoli in 5 ID na podružnični šoli. Z njimi bomo pričeli v mesecu septembru in bodo trajale predvidoma do junija 2024.

 INTERESNE DEJAVNOSTI  MENTOR RAZRED 
 Knjižni moljček 1  Ivančič  1.
 Knjižni moljček 2  Volf Grgič  1.
 Gibalno plesni krožek  Čengija  1.–3.
 Športne igre 1  Ivančič  1.–3.
 Vrtičkanje – raziskovanje narave  Vinarnik  1.–3.
 Šahovski krožek 1  Jelenič  1.–5.
 Gorništvo 1  Mirosavljević  1.–5.
 Otroški pevski zbor  Mitrović  1.–5.
 Zapri oči in ustvarjaj - kreativno risanje  Simonič  1.–5.
 Čebelarski krožek  ČD Semič  1.–9.
 Društvo mladi gasilec  Černe  2.–5.
 Logična pošast  Kastelic  2.–5.
 Folklora  Žalec Sever, Marter  2.–6.
 Likovni krožek 1  Henigsman V.  3.
 Pravljični krožek 4. a  Ambrožič  4.
 Pravljični krožek 4. b  Papež L.  4.
 Foto krožek 1  Henigsman M.  4., 5.
 Likovno oblikovalni krožek  Henigsman M.  4., 5.
 Angleščina za radovedne  Mihelič, Pezdirc  4.–6.
 Nogomet 1  Mirosavljević  4.–6.
 Priprava na kolesarski izpit  Ritonija, Papež L., Tomc  5.
 Nogomet 2  Mirosavljević  6.–7.
 Foto krožek 2  Henigsman M.  6.–9.
 ID s področja tehnike – Tehnični krožek  Henigsman V.  6.–9.
 Likovni krožek 2  Henigsman V    6.–9.
 Šahovski krožek 2  Jelenič  6.–9.
 Logika  Kastelic    6.–9.
 Gorništvo 2  Mirosavljević  6.–9.
 Mladinski pevski zbor  Mitrović  6.–9.
 ID s področja umetnosti – Orffov krožek  Mitrović  6.–9.
 Odbojka  Tomc  6.–9.
 Robotika in programiranje  Matkovič  6.–9.
 ID s področja umetnosti – Oblikovalni   krožek   Henigsman M.   7., 8.
 Tutorstvo  Ambrožič  7.–9.
 Mafia  Fir  8., 9.
 UPI 1  Henigsman V  9.
 UPI 2  Jelenič  9.
 Dramski krožek – 9. razred  Petrovčič  9.
 Recitatorski krožek  Slovenisti, učiteljice RP  1.–9.

Izbrane interesne dejavnosti na podružnični šoli

 INTERESNE DEJAVNOSTI MENTOR  RAZRED 
 Otroški pevski zbor  Mitrović  1.–4.
 Dramski krožek  Ritonija  2.–4. 
 Učilnica na prostem  Plut  1.–4.
 Folklora  Marter  1.–4.
 Društvo mladi gasilec  Tomc  1.–4.