Na matični šoli bomo izvajali 41 interesnih dejavnosti, na podružnici Štrekljevec pa 4 interesne dejavnosti. Izvajale se bodo preduro, 6., 7. in 8. šolsko uro ali v popoldanskem času.

Matična šola

Mentor/ica

Vrsta dejavnosti

Razred

Dan, ura

Mitrović Anželika

OPZ 1

1.

Čet., 5. ura

OPZ 2

2.–5.

Pet., 0. ura

MPZ

6.–9.

Sre., 7. ura

Čet., 7. ura

Pet., 6. ura

Pet., 7. ura

ID-umetnost ORFF

6.–9.

Pon., 7. ura

Henigsman Vlasta

ID-tehnika

4.–9.

Pon., 0. ura

ID-oblikovalni

4.–9.

Čet., 6. ura

UPI

9.

Sre., 7. ura

Likovni krožek

1.–5.

Tor., 6. ura

Domitrovič Marica

Kolesarski

4.

Po dogovoru

Pravljični krožek

4.

Čet., 5. ura

Ritonija Simona

Kolesarski

4.

Po dogovoru

Bremec Darja

UPI

9.

Sre., 6. ura

Čengija Elvira

Gibalno plesni krožek

1.–3.

Sre., 6. ura

Černe Brigita

DMG-mlajši

2.–5.

Čet., 0. ura

DMG-starejši

6.–9.

Po dogovoru

Fir Barbara

Vrtnarski krožek

5.–7.

Sre., 6. ura

Grahek Nina

Dramski krožek

9.

Sre., 7. ura

Henigsman Miha

Fotokrožek

5.–9.

Pet., 0. ura

Likovni krožek

6.–9.

Čet., 0. ura

Hrastar Jasna

Geografski krožek

6.–9.

Po dogovoru

Ivančič Klavdija

Knjižni moljček

1.

Pet., 5. ura

Fit šolarček

1.–3.

Pon., 6. ura

Jerman Rozalija

Ročna dela

5.–9.

Čet., 6. ura

Biološki krožek

8. in 9.

Po dogovoru

Kastelic Petra

Logična pošast

2.–5.

Pet., 0. ura

Logika

6.–9.

Sre., 6. ura

Matkovič Matej

Zgodovinski krožek

6.–9.

Po dogovoru

Mirosavaljević Sašo

Gimnastika

1.–6.

Pon., 0. ura

Gorništvo 1

1.–5.

Čet., 7. ura

 

Gorništvo 1

6.–9.

Pet., 0. ura

Papež Lucija

Folklora

1.–9.

 

Novinarske urice

4. in 5.

Tor., 0. ura

Pavlakovič Tomaž

Računalniški krožek

5. in 6.

Sre., 6. ura

Petrovčič Anja

Gledališki klub

8.

Pon., 6. ura

Recitatorski krožek

6.–9.

Po dogovoru

Planinc Karmen

Med dvema ognjema

1.–3.

Čet., 6. ura

Mladi kuhar/-ica

1. in 2.

Pet., 0. ura

Simčič Nina

Badminton

6.–9.

Tor., 0. ura

Stanković Biserka

Pravljični krožek

4.

Čet., 5. ura

Vinarnik Katja

Mladi kuhar/-ica

1. in 2.

Pet., 0. ura

Volf Grgič Erika

Knjižni moljček

1.

Tor., 5. ura

Žalec Sever Nataša

Folkora

1.–9.

 

Podružnica

Mentor/ica

Vrsta dejavnosti

Razred

Dan, ura

Nataša Weiss

Knjižni moljček

1.–2.

Pon., 5. ura

Andreja Tomc

Društvo mladi gasilec

2.–4.

Čet., 6. ura

(2. polletje)

Anželika Mitrović

Otroški pevski zbor

1.–4.

Čet., 3. ura

Čet., 4. ura

Simona Ritonija

Gledališko – dramski krožek

1.–4.

Tor., 6. ura

(1. polletje)

 

Folklora

1.–4.

Sre., 7. ura

Andreja Tomc

Spretni prstki

1.–2.

Sre., 6. ura