Dodatni pouk bomo organizirali v skladu s predpisi in dogovori med učitelji, učenci in v soglasju s starši. Namenjen je vsem tistim učencem, ki se želijo naučiti več in se pripravljati na tekmovanja s posameznih predmetnih področij.

Dopolnilni pouk namenjamo učencem z učnimi težavami. Organiziran je skladno s predpisi in v soglasju z učitelji, učenci in starši. Svetujemo, da pomoč izkoristijo učenci, ki imajo trenutne ali trajnejše težave pri usvajanju učne snovi.

ŠT. UR

PREDMET (DOP ALI DOD)

UČITELJ

1/oddelek

SLJ in MAT na razredni stopnji

razredniki

1

SLJ

Grahek

1,5

SLJ

Kofalt

1,5

MAT

Kastelic

0,5

MAT

Fir

1 TJA Jelenič
1,5 TJA Mihelič
1 KEM Božičnik

Na razredni stopnji (od 1. do 5. razreda) bodo izvajali dopolnilni in dodatni pouk razredniki v obsegu 1 ure na oddelek tedensko, na predmetni stopnji pa bodo izvajali dopolnili in dodatni pouk glede na potrebe učencev, združene iz paralelk,  prav tako v obsegu 1 ure tedensko na oddelek.