Učenci opravljajo predmetne in popravne izpite v desetih delovnih dneh po zaključku pouka in desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta:

  • 1. rok: 16. 6. do 29. 6. 2023 za učence 9. razreda
  • 1. rok: 26. 6. do 7. 7. 2023 za učence od 1. do 8. razreda
  • 2. rok: 18. 8. do 31. 8. 2023 za učence od 1. do 9. razreda

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

  • 1. rok: 3. 5. - 15. 6. 2023 za učence 9. razreda
  • 1. rok: 3. 5. - 23. 6. 2023 za učence od 1. do 8. razreda
  • 2. rok: 18. 8. - 31. 8. 2023 za učence od 1. do 9. razreda

Pri predmetih, ki se izvajajo strnjeno, učenec opravlja izpit predhodno v rokih, ki jih določi ravnatelj, vendar ne prej kot deset dni po zaključku pouka tega predmeta. Učenci 9. razreda lahko opravljajo popravne izpite do konca naslednjega šolskega leta v štirih izpitnih rokih.

lr
Lenart Rogelj