Učenci opravljajo predmetne in popravne izpite v desetih delovnih dneh po zaključku pouka in desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta:

  • 1. rok: 17. 6. do 1. 7. 2024 za učence 9. razreda
  • 1. rok: 26. 6. do 9. 7. 2024 za učence od 1. do 8. razreda
  • 2. rok: 19. 8. do 30. 8. 2024 za učence od 1. do 9. razreda

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

  • 1. rok: 3. 5. - 14. 6. 2024 za učence 9. razreda
  • 1. rok: 3. 5. - 24. 6. 2024 za učence od 1. do 8. razreda
  • 2. rok: 19. 8. - 30. 8. 2024 za učence od 1. do 9. razreda

Pri predmetih, ki se izvajajo strnjeno, učenec opravlja izpit predhodno v rokih, ki jih določi ravnatelj, vendar ne prej kot deset dni po zaključku pouka tega predmeta. Učenci 9. razreda lahko opravljajo popravne izpite do konca naslednjega šolskega leta v štirih izpitnih rokih.

lr
Lenart Rogelj