Učenci opravljajo predmetne in popravne izpite v desetih delovnih dneh po zaključku pouka in desetih delovnih dneh pred začetkom novega šolskega leta (16. junij do 30. junij za 9. razred in 28. junij do 9. julij za učence od 1. do 8. razreda). Pri predmetih, ki se izvajajo strnjeno, učenec opravlja izpit predhodno v rokih, ki jih določi ravnatelj, vendar ne prej kot deset dni po zaključku pouka tega predmeta. Učenci 9. razreda lahko opravljajo popravne izpite do konca naslednjega šolskega leta v štirih izpitnih rokih.

Drugi izpitni rok za učence od 1. do 9. razreda za predmetne in popravne izpite je med 19. in 31. avgustom 2021.

lrLenart Rogelj

Save

Save