virtualna naslovLikovna dela, ki so nastala na 38. ekstemporu mladih likovnikov Bele krajine v Gradacu, so po uradni otvoritvi razstave zaokrožila po gostujočih šolah in se v času epidemije ustavila v OŠ Metlika. Če ne bi bilo korone, bi razstavo gostila OŠ Belokranjskega odreda Semič, a je po spletu naključij postavljena na ogled v KC Semič in virtualno na spletu. Zato vas vabimo, da si jo ogledate.

Virtualna razstava 38. extempora mladih likovnikov Bele krajine

38. extempore mladih likovnikov Bele krajine v Gradacu