20201001 080451Kaj povezuje vse te naslove?

Dnevi evroske kulturne dediščine (DEKD), ki smo se jih z različnimi dejavnosmi obeležili tudi četrtošolci in sledili letošnjemu načelu Spoznaj? Ohrani. Varuj!

BELOKRANJSKE PISANICE

Na dan otvoritve DEKD, 25.9., smo se preizkusili v postopku izdelovanja znamenitih belokranjskih pisanic. S seboj smo prinesli izpihana jajca in pripomočke: vosek, pisač, svečko, rdeč krep paipr in vedro s hladno vodo. Na skici smo narisali vzorce za pisanico. V pisač smo natlačili vosek in ga segrevali nad plamenom svečke do tečnosti. Natančno  smo nanašali vzorec na jajce. Ugotovili smo, da to ni enostavno opravilo, vendar nam je s spodbudo učiteljic in veliko mero potrpežljivosti le uspelo. Jajce smo potopili v vodo, katero je krep papir obarval v rdečo barvo. Končni izdelek je zavidljiva in unikatna umetnina posameznika.

20200925 10025020200925 10034120200925 10071820200925 10171620200925 12500820200925 125022

MUZEJ IN SPREHOD PO SEMIČU

V torek, 29. 9. 2020, smo obiskali Muzejsko hišo Semič in se sprehodili po semiškem trgu.

Zgodbe semiških hiš nam je v pristni "semščini" predstavila nekdanja učenka naše šole, Lidija Kočevar. 

V Muzejski hiši smo si ogledali stalno razstavo in podrobneje spoznali kongerijo, edino znano  jamsko školjko v Sloveniji. Kustosinji Belokranjskega muzeja Metlika sta vodili delavnico, na kateri smo izdelali svojo zapestnico z motivom kongerije.

20200929 09212820200929 09253820200929 09262220200929 09433720200929 11231620200930 19575720200930 195845

KRUPA

V sredo, 30. 9. 2020, smo se posvetili vodnemu viru v bližnji okolici in posledično kulturnemu  izročilu, ki je nastajalo ob njemu. Pot smo začeli na slikovitem izviru reke Krupe in z lokalno vodnico Alenko Snoj raziskovali živali in rastline v vodi in ob njej. Sprehodili smo se ob reki in se naučili, da je bila njena vloga tudi v preteklosti zelo pomembna - tudi za nekdanjo znamenito  grajsko gospodo. Vstopili smo v Judovsko hišo in izvedeli o njenem pomenu v času prazgodovine, zato nas ni presenetilo, da so v neposredni bližini, Moverni vasi, odkrili bogato arheološko najdišče. 

Po tako bogati izkušnji lahko zagotovimo, da bomo  spoznano kulturno dediščino domačega kraja ohranjali in varovali za naše zanamce.

20200930 09183820200930 10054520200930 11230420200930 11243420200930 11380320200930 114144