Lavrin2 1Janko Lavrin je bil belokranjski rojak, rojen na Krupi konec 19. stoletja, vendar je večino svojega dolgega življenja preživel v tujini.

O njem, vražjih pripovedkah, Judovski hiši, cerkvi na Vinjem Vrhu ter kraški učni poti so v torek, 29. 9. 2020, veliko novega spoznali učenci 7. razredov. 

Žal je Lavrin v svoji domovini premalo znan, čeprav je njegova zasluga, da še danes na angleški univerzi v Nottinghamu nekateri študentje gladko govorijo slovensko. Tam je bil namreč večino svojega življenja profesor. Bil pa je tudi izreden poliglot, saj je tekoče govoril v 32 in pisal v kar 13 jezikih! 

Učenci so pripovedi o njegovem življenju spremljali z velikim zanimanjem, prav tako pa so doživeto poslušali dve pripovedki, povezani s krupskim mlinarjem. Za konec smo se sprehodili po kraški učni poti od Vinjega Vrha do Semiča in se naužili toplih jesenskih žarkov.

Lavrin1 1Lavrin3 1