Likovno razstavo, ki so jo pripravili učenci likovnega krožka v Kulturnem centru Semič na temo »Deseta dežela«, je posvečena pisatelju, ki je znal v  svojih delih prikazati pokrajino s slikovitim jezikom, ki vizualno nagovarja in to začutimo ob pogledu na razstavljena dela.

Učenci so izkoristili možnosti, ki jim jih je dopuščala ponujena likovna tehnika in tako pričarali svoje podobe Jurčičeve pokrajine. »Deseta dežela« je  izražena s pasteli, s tempero, z bolj ali manj izrazitimi potezami oglja, z nanosi širokih in tanjših čopičev ter mehkih potez v akvarelu. Izrazne likovne prvine,  ploskev, teksturo, obliko, linijo, točko in svetlobo so ustvarjalno uporabili za pogled pokrajine skozi odprto okno.

 »Deseto deželo« so učenci likovnega krožka ustvarjali pod mentorstvom likovnih pedagogov Vlaste in Mihe Henigsmana.

desta dezela maruša šnelerjosipjurcic deseta dežela v KC SEMIC