Maruša Šneler iz 8.b, Kristian Bahor iz 9.b,  Aleksandra Marentič iz 6.a in Vanesa Čajić Fink iz 5.b razreda so se udeležile Malega likovnega tabora na povsem drugačen način, kot je to v navadi. Zaradi pandemije korona virusa so organizatorji  izvedbo 22. MLT-ja prilagodili epidemičnim razmeram. Tako so v okviru 22. Malega likovnega tabora mladi ustvarjalci ustvarjali v šoli, zbrana dela pa so na JSKD Trebnje v času Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov (12. - 19. 6. 2021) na ogled postavili v obliki spletne razstave.

https://www.youtube.com/watch?v=Vb_nuSCsfeY

Likovna dela je pregledal in ocenil Peter Škerl, priznani in večkrat nagrajeni ilustrator. Učenci so prejeli priznanja za uspešno razstavljena dela.

1 kristian bahor 22 maruša šneler 2aleksandra marentič 2vanesa čajič fink 2