1podoba dekd2021 horizontal 02podoba dekd2021 horizontal 02

V petek, 24. septembra 2021, so se začeli 31. Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) in 9. Teden kulturne dediščine (TKD). Tako kot že več let zapored, se tudi letos pridružuje projektu naša šola. 

Osrednja tema najbolj prepoznavnega kulturnega dogodka pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije, na katerem sodeluje petdeset držav podpisnic Evropske kulturne konvencije, je letos Dediščina za vse. Vključujoča in raznolika dediščina, ki pritegne najširšo javnost, v ospredje postavlja raznolikost in poudarja, da nas interakcija med ljudmi ali skupinami, ki izhajajo iz različnih kulturnih okolij, bogati. Hrana je v svoji raznolikosti nekaj, kar nas povezuje. Zato se skupni evropski temi pridružuje Slovenija s temo Dober tek! Hkrati se pridružujemo aktivnostim ob imenovanju Slovenije za evropsko gastronomsko regijo.