Vsako šolsko leto sodelujemo na natečaju Evropa v šoli. Ob letošnji temi »Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja« so naši učenci ustvarjali na literarnem, likovnem, fotografskem in  video področju. Svoja razmišljanja o vodi (kot človekovi pravici, o vodi, ki je naše skupno bogastvo, o neenakosti pri dostopu do čiste pitne vode, o pomanjkanju vode ter o njenem onesnaževanju) so zlili na papir s pomočjo svinčnikov, barv in čopičev ter skozi objektiv fotoaparata.

Izbrana dela šol so na regijskem nivoju pregledale komisije in najbolj domiselna dela izbrale za državno razstavo.

Na državni nivo natečaja so se iz naše šole uvrstili:

  • na likovnem področju:

Inja Štajdohar iz 4. PŠ Štrekljevec  (mentorica: Simona Ritonja)

Valentin  Kovačič iz 6. b (mentor: Miha Henigsman)

Aleksandra Dimovska  iz 8.a (mentor: Miha Henigsman)

  • na literarnem področju:

Hana Rauh iz 5. a (mentorica: Alenka Avguštin)

Mija Judnič iz 5. a (mentorica: Alenka Avguštin)

  • na fotografskem področju:

Ana Požek iz 7. b (mentor: Miha Henigsman)

Beti Štukelj iz 7. a (mentor: Miha Henigsman)

  • na video področju:

Špela Turk, Mija Turk, Aleksandra Marentič iz 7. a (mentor: Miha Henigsman)

Tjaša Plut, Sara Miketič iz 7. a (mentor: Miha Henigsman)

Čestitamo.

1 voda modra zelena evs2021 2022aleksandra dimovskavalentin kovacic