Zakon o dohodnini v svojem 142. členom opredeljuje, da se del odmerjene dohodnine v letnih odločbah lahko nameni upravičencem za donacije, kateri so vsako leto objavljeni v Uradnem listu. Trenutno je v veljavi, da se lahko za donacije nameni 1 % odmerjene dohodnine v posameznem letu. Posameznik, ki ne opredeli prejemnikov donacij, ta del prepusti državnemu proračunu.

Konec leta 2021 se je spremenil 135. člen ZOFVI, kjer je opredeljeno, da so šolski skladi tudi upravičenci za donacije v skladu z Zakonom o dohodnini. Opredelil je tudi, da se šolskim skladom nameni največ 0,3 % donacije odmerjene dohodnine za posamezno leto. Na šoli smo izvedli vse postopke in se s svojim šolskim skladom uvrstili na seznam upravičencev donacij za leto 2022. Zato vas pozivamo, da del odmerjene dohodnine (največ 0,3 %) namenite našemu šolskemu skladu.

Vlogo lahko oddate:

Podatki o šolskem skladu, ki jih vpišete na vlogo:

  • Ime oziroma naziv šolskega sklada ali sklada vrtca:SKLAD - OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ
  • Davčna številka: 78628326

Vloga o namenitvi dela dohodnine za donacije in podrobnejši opis se nahaja na povezavi eDavki - Namenitev dela dohodnine za donacije (durs.si). Vloga se lahko odda preko e-davkov ali se izpolni ročno in fizično pošlje na pristojni finančni urad.

Za namenjena sredstva se vam najlepše zahvaljujemo. Porabili jih bomo v skladu s 135. členom ZOFVI za financiranje nadstandardnega porgrama.

Vodstvo šole