ats 7r skupinskaAli poznate IKT orodja: Padlet, Mentimeter, MS Teams? Naši učenci jih obvladajo že zelo dobro. Razmišljali smo, kako dobro poznavanje komunikacijske tehnologije ob delu na daljavo povezati s cilji projektov, v katere smo kot šola vključeni: ATS STEM, POGUMA in INOVATIVNA UČNA OKOLJA podprta z IKT.

V začetku decembra so se sedmošolci soočili s problemom, kako zagotoviti svežo pridelano hrano skozi vse dni v letu.  Dva dneva pouka smo učitelji načrtovali prečno, kar pomeni, da so podobno tematiko obravnavali in povezovali preko več različnih predmetov. Tako so učenci spoznavali pomen trajnostnega razvoja ter trajnostnega načina življenja za naše življenje in svet v povezavi z doma pridelano hrano. Ugotavljali so tudi, koliko onesnaženja povzročimo, če ne jemo sezonske in lokalno pridelane hrane. Svojo inovativnost so pokazali pri načrtovanju rastlinjaka, kjer so upoštevali elemente tehnološkega načrtovanja ter potrebe posameznika, ki želi imeti rastlinjak doma. Tudi na izračun končne cene rastlinjaka niso pozabili, tu so uporabili svoje znanje matematike. Skozi vse aktivnosti, ki so potekale na daljavo, so učenci urili in ozaveščali veščine komunikacije in sporazumevanja ter reševanja problemov v življenjskih situacijah. Učitelji smo ugotovili, da je bil takšen pouk zelo učinkovit, kajti učenci so zelo aktivno sodelovali.

7r ats 017r ats 02objava 1