V sredo, 7. 12. 2022, so imeli učenci 8. razredov kulturni dan z naslovom Razsvetljenstvo. Najprej so učenci ponovili značilnosti tega obdobja, ki ga že poznajo iz preteklih ur slovenščine. Podrobno so raziskali značilnosti obdobja, izgled stavb, oblek, ki so jih nosili v tistem času. Nato so se lotili izdelave lutk iz kartona in scene v povezavi z nekaj dejanji iz Županove Micke, ki smo jo brali pri pouku. Ena skupina pa se je pripravila na doživeto branje besedila. Na koncu so pripravili lutkovno predstavo, v kateri so združili scenske elemente z igro lutk in doživetim branjem dramskega besedila.

20221207 122853 120221207 124337 1IMG 20221207 120823 1IMG 20221207 120913 1