Aktivnost »MLADIM SE DOGAJA« financira SPIRIT Slovenija, javna agencija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V okviru programa si bomo prizadevali za vzgojo odgovornih, samoiniciativnih in drznih posameznikov. Projekt bomo izvajali v okviru krožka UPI za učence 9. razredov, ki bo potekal v skladu z metodologijo, ki jo je razvil Zavod RS za šolstvo v projektu Razvoj, implementacija in evalvacija modela za spodbujanje inovativnosti učencev v osnovnih šolah pod okriljem agencije SPIRIT in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Mladim dajemo priložnost, da prepoznajo lastne talente in jih razvijajo, saj bodo le tako uspešno poskrbeli za svojo prihodnost. Zato bomo z aktivnostmi spodbujali razvoj ključnih osebnostnih lastnosti, oblikovali osnovna znanja in omogočali stike s poslovnim svetom, s tem pa med mladimi širili razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti za družbo.

Vodja projekta na šoli je Vlasta Henigsman.

e spirit mladim se dogaja