Učenci na podružnični šoli Štrekljevec so letos sodelovali v mednarodnem projektu Traditional recipes from cultures all over the globe. Glavni cilj projekta je bil izdelati e-knjižico z recepti, ki so značilni za posamezne države. V sklopu projekta pa se je morala predstaviti tudi šola. Učenci so spoznali različne države, kulture, naučili so se sodelovati v skupini in spoznali pomembnost poznavanja tujih jezikov za namen sporazumevanja.