V letošnjem šolskem letu smo ponovno dokazali, da smo uspešno izvedli vse zastavljene cilje in projekte v sklopu projekta Ekošola ter upravičili ZELENO ZASTAVO. 

Učiteljem in učencem se v imenu eko odbora zahvaljujemo za uspešno vključevanje projektov v učne načrte in sporočamo, da si uspešnega sodelovanja želimo tudi v bodoče.

 

Dokazali smo, da smo bili pri zbiralnih akcijah zelo uspešni, saj smo zbrali veliko odpadnega materiala.

Količina zbranega papirja:  7960 kg

Količina zbranih zamaškov: 33 130 kos

Količina zbranih kartuš: 185 kos 

Količina zbranih baterij: 2396 kos

Najbolj uspešen eko razred pri vseh zbiralnih akcijah pa je bil 3. a. 

 

Eko pozdrav!

 

 zastava zelena