Naša šola že vrsto let skrbi za varovanje okolja, med drugim tudi tako, da najmanj dvakrat letno organiziramo akcijo zbiranja odpadnega papirja. Z zbiranjem papirja želimo opozoriti na problematiko ravnanja z odpadki in poudariti pomen ločenega zbiranja odpadkov.
 
casopis

Akcija bo predvidoma prihodnji teden, v četrtek, 8. oktobra 2020

 

Papirja ne bomo prinašali v šolo, ampak ga bomo odlagali v zabojnik, ki bo stal v bližini šole, na parkirišču. V primeru dežja bomo akcijo prestavili na bolj ugodno vreme.  

Za sodelovanje pri zbiralni akciji se vam lepo zahvaljujemo!

 

Odpadni papirji naj ne postanejo smeti – dajmo jim možnost ponovne uporabe.

 

Ločujemo, zbiramo, varujemo.