Pri pouku geografije v 7.a razredu smo raziskovali, kako vulkani vplivajo na življenje v Aziji. Učenci Matic Vlahovič, Jakob Malnarič, Žan Pašič in Aleksander Malnarič so se odločili, da bodo sošolcem predstavili, kako delujejo vulkani in so izdelali maketo vulkana. Z upoštevanjem varnostne razdalje so potem delovanje vulkana predstavili sošolcem, kar smo tudi posneli. Šošolci so bili navdušeni nad izvedbo. Potiho pa so si mislili, da še dobro, da Semič ni ob morju, ker bi kmalu prišel še tsunami.