V 8. razredu smo se odločili, da bomo pri pouku zgodovine pokazali svojo kreativnost. Odločili smo se, da bomo po skupinah izbrali en dogodek iz obdobja Francoske revolucije in Napolonovega osvajanja Evrope prikazali kot lutkovno predstavo. Najprej smo skupaj načrtovali in določili faze dela ter zapisali kriterije uspešnosti. Najprej smo raziskali zgodovinsko ozadje našega dogodka, nato smo napisali scenarij igre ter izdelali lutke ter sceno. Vse skupaj smo posneli in izdelali filme, saj smo naše izdelke hoteli pokazati drugim. Pri izdelavi smo uporabili različne pristope. Nekateri smo uporabili bolj tradicionalni pristop in smo narisali tako lutke, kot tudi sceno. Drugi pa smo skušali izkoristiti tudi možnosti, ki nam jih omogoča IKT, tako da smo snemali pred zelenim zaslonom ter računalniško dodali ozadje. Minecraft navdušenci pa smo izdelali predstavo kar v Minecraftu. Izdelava filmov je bila zelo zanimiva, na izdelke pa smo zelo ponosni.