Pri pouku geografije smo se v 9. razredu učili o kraških pojavih. Da bi snov lažje razumeli, smo obiskali Muzejsko hišo v Semiču, kjer imajo kras in kraške pojave izvrstno predstavljene v svoji zbirki. Tako smo si ogledali nastanek kamnin, podzemno pretakanje vode ter za konec obiskali še pravo maketo kraške jame - Semiško jamo. Muzeju se prijazno zahvaljujemo, ker so nam dovolili ogled zbirke. Priporočamo pa vsem, da si ogledajo celotno muzejsko zbirko.