20211012 120528Letošnjo temo DEKD z naslovom Dober tek smo s tematskimi dnevi dejavnostmi obeležili tudi četrtošolci.

Dneve evropske kulturne dediščine smo pričeli v petek, 1. 10. 2021, z obiskom Učnega vrta dr. Derganca v Semiču, kjer smo spoznali zeliščni vrt in avtohtona sadna drevesa. V poučnih delavnicah z gospo Alenko Kukman in gospodom Janezom Gačnikom smo dobili odgovore na marsikatera vprašanja in si lažje predstavljali uporabo in shranjevanje živil nekoč in danes, kar smo uporabili v nadaljevanju aktivnosti v učilnici. 

V torek, 5. 10. 2021, smo se posvetili vodnemu viru v bližnji okolici in posledično kulturnemu  izročilu, ki je nastajalo ob njemu. Pot smo začeli na slikovitem izviru reke Krupe. Z učiteljico Darjo Bremec smo raziskovali živali in rastline v vodi in ob njej. Sprehodili smo se ob reki in se naučili, da je bila njena vloga v preteklosti zelo pomembna - tudi za nekdanjo znamenito  grajsko gospodo. Vstopili smo v Judovsko hišo in izvedeli o njenem pomenu v času prazgodovine, zato nas ni presenetilo, da so v neposredni bližini, Moverni vasi, odkrili bogato arheološko najdišče. 

V četrtek, 7. 10. 2021,  smo se preizkusili v postopku izdelovanja znamenitih belokranjskih pisanic. S seboj smo prinesli izpihana jajca in pripomočke: vosek, pisač, svečko, rdeč krep paipr in vedro s hladno vodo. Na skici smo narisali vzorce za pisanico. V pisač smo natlačili vosek in ga segrevali nad plamenom svečke do tečnosti. Natančno  smo nanašali vzorec na jajce. Ugotovili smo, da to ni enostavno opravilo, vendar nam je s spodbudo učiteljic in veliko mero potrpežljivosti le uspelo. Jajce smo potopili v vodo, katero je krep papir obarval v rdečo barvo. Končni izdelek je zavidljiva in unikatna umetnina posameznika.

V tednu, ki je za nami, smo doživeli bogastvo kulturne dediščine domačega kraja.

20211001 09091120211001 092014 220211001 09201020211001 10094120211001 10114520211005 09404120211005 09405920211005 10145420211005 10315720211005 11282420211005 11312120211007 10044920211007 10051920211012 12060420211012 120718