Evropski teden programiranja je družbena pobuda, katere cilj je približati programersko in digitalno pismenost vsem na zabaven in vključujoč način. Potekal je od 9. do 24. oktobra 2021. Pobudi smo se pridružili tudi na naši šoli in za učence izvedli dejavnosti, ki učencem pomagajo dojemati hitro spreminjajoči se svet okrog nas, bolje razumeti delovanje tehnologije ter razviti znanja in spretnosti za raziskovanje novih zamisli in inovacije.

iskanje skritega zaklada

Skriti zaklad

Učenci so se pri podaljšanem bivanju na podružnični šoli Štrekljevec po skupinah igrali igro skriti zaklad, kjer so s podajanjem ustreznih ukazov poskusili pirata pripeljati do skritega zaklada. Spoznavali so kako morajo programerji zastaviti ustrezno zaporedje ukazov, da pridejo do želenega cilja.

Dejavnost je izvedla učiteljica Tanja Brodarič.

pobarvanke s kodiranjem 

Pobarvanke s kodiranjem

Učenci prvega razreda so pri jutranjem varstvu barvali pobarvanke s kodiranjem.

Dejavnosti so izvedle učiteljice Elvira Čengija, Klavdija Ivančič, Katja Vinarnik in Erika Volf Grgič.

osnove programiranja

Osnove programiranja

Učenci 2. razredov so se pridružili spoznavanju osnov programiranja. Najprej so se preko pogovora seznanili s tem kaj je programiranje in kaj nam omogoča. Nato so z uporabo osnovnih ukazov reševali zanimive učne liste. Nekateri učenci so na podlagi slik tudi sami zapisovali ukaze. Učenci so naloge reševali z veseljem in zanimanjem.

Dejavnosti sta izvedli učiteljici Laura Ambrožič in Karmen Planinc.

kubo robotki 

Kubo robotika

Pri podaljšanem bivanju so učenci 2. razredov spoznavali osnovne ukaze programiranja robotkov (naprej, levo, desno). Delo smo nadgradili tako, da so učenci izdelali tudi svoje podloge za usmerjanje robotkov.

Dejavnost je izvedel učitelj Miha Henigsman.

risanje po navodilu 

Risanje po navodilu

Če smo pri dajanju navodil – se pravi programiranju – nepazljivi, so lahko rezultati smešno napačni. Kako se počutita programer in računalnik, bomo spoznali, ko bomo sami poskušali narisati sliko po navodilih sošolke, sošolca ali učitelja (3. r.).

Dejavnost je izvedla učiteljica Nina Simčič.

iskanje skritega zaklada 

Iskanje skritega zaklada

Učenec drugemu učencu skrije zaklad. Potem pa s pomočjo puščic nariše pot do zaklada. In po poteh puščic mora učenec priti do zaklada. Po tem principu deluje tudi kodiranje, saj napišemo določen program gibanja (3. r.).

Dejavnost je izvedla učiteljica Nina Simčič.

programiranje brez racunalnika 

Programiranje brez računalnika

Učenci 3. razreda so s pomočjo pobarvank razvozlali zapisane kode. Barvali so polja v mreži. Prav tako so sami zapisali kodo za že pobarvana polja.

Dejavnosti sta izvedli učiteljici Brigita Černe in Nataša Žalec Sever.

nip rac 01 

Osnove programiranja s Code.org

Učenci neobveznega izbirnegra predmeta računalništvo (4. r.) so spoznavali osnove programiranja s pomočjo aplikacije Code.org. Naučili so se uporabljati osnovne ukaze premakni se naprej, obrni se in ponovi.

Dejavnost je izvedel učitelj Tomaž Pavlakovič.

kodiranje barb in stevilk 

Kodiranje barv in številk

Pri uri angleščine v 4. razredu izvedemo Bingo s povezovanjem barv in številk. Učenci so v tabele vpisovali svoje kombinacije barv in številk, nato pa so jih predstavljali sošolcem, ki so v svojih tabelah iskali enake kombinacije.

Dejavnost je izvedel učitelj Toni Jelenič.

programiranje in robotika 

Programiranje in robotika z Lego Mindstorms

Pri interesni dejavnosti v šoli smo z  učenci 6. razreda (11 let) izdelali robotke Lego Mindstorms in izvedli osnove programiranja robotov. Učenci so se naučili kako se robot premika, govori in pokaže različen obraz.

Dejavnost je izvedel učitelj Matej Matkovič.

medpredmetno povezovanje 

Medpredmetno povezovanje in logično razmišljanje

Z učenci 6. razredov smo preverjali, kako delujejo "možgani" računalnika. Ugotovili smo, da morajo biti programerji natančni pri izražanju svojih zahtev, saj računalnik sprejme in naredi točno to, kar mu naročimo. če navodila niso jasna, rezultat ne bo pravi. Učenci so po navodilih programerja učitelja risali, nato pa smo vlogo obrnili. Ugotovili smo, da je programiranje zabavno, a tudi zahtevno.

Dejavnost je izvedla učiteljica Anja Petrovčič.

ubogi geograf 

Ubogi geograf

S skupino sedmošolcev smo v času varstva izvedli delavnico ubogi geograf. Pri aktivnosti so se učenci srečali s problemom, ki ga ni bilo težko razumeti, niso pa mogli poiskati njegove rešitve (če že, pa je bilo o iskanje nesistematično in nepregledno). Na koncu so videli, kako je mogoče probleme, ki navidezno nimajo nobene povezave z barvanjem grafov ter prevesti na barvanje grafov.

Dejavnost je izvedla učiteljica Darja Bremec.

abecedna dvojiska koda 

Abecedna dvojiška koda

Osmošolci so na razrednikovi uri spoznali, kako računalnik prepozna in razume navodila. Lepo sporočilo za svojega sošolca so zakodirali s pomočjo binarne abecede. Kdor je želel sporočilo prebrati, ga je moral dekodirati.

Dejavnost je izvedla učiteljica Barbara Fir.

rvt02 codeweek 

Robotika v tehniki

Učenci 9. razredov so pri izbirnem predmetu Robotika v tehniki sestavljali robotke Lego Mindstorm in se učili uporabljati osvnovne ukaze programiranja robotkov.

Dejavnost je izvedel učitelj Tomaž Pavlakovič.