ev 3V sklopu meseca požarne varnosti, ki je letos potekal pod naslovom »Po potresu lahko tudi zagori«, smo v petek, 5. 11. 2021 na naši šoli izvedli redno letno vajo evakuacije. Ob 8.30 se je oglasil alarmni zvonec in v najhitrejšem možnem času smo vsi zapustili šolske prostore in se zbrali na evakuacijskem mestu. Tam so učitelji ravnateljici poročali koliko učencev je prisotnih, nato pa smo se vrnili nazaj v šolo.

Kasneje so gasilci iz PGD Semič pri gasilskem domu pripravili predstavitev gasilskih vozil in opreme. Učenci od 1. do 5. razreda so si ogledali gasilsko vozilo GVC 16/25 in vozilo za tehnično reševanje HTRV-1 ter opremo v obeh vozilih. Ogledali so si tudi orodjarno v gasilskem domu, kjer imajo gasilci intervencijske obleke ter drugo opremo.

Zahvaljujemo se obema gasilcema, poveljniku PGD Semič Martinu Plutu in tovarišu Marku Štravsu, za predstavitev.

ev 1 ev 2 ev 3 ev 4 ev 5 ev 6 ev 7 ev 8 ev 9 ev 10 ev 11