V ponedeljek, 28. 3. 2022, je v Kongresnem centru Celje potekala podelitev "priznanj digitalna šola" v okviru mednarodnega Erasmus projekta z naslovom A-Selfie. Naša šola se je projektu pridružila v šolskem letu 2020/21 in z vprašalnikom SELFIE izvedla posnetek stanja digitalizacije učnega procesa med učenci druge in tretje triade, učitelji in vodstvom šole. Primerjali smo ga z rezultati vprašalnika iz leta 2019/20, ki smo ga izvedli v okviru projekta Inovativna učna okolja, podprta z IKT. Rezultati so kazali na nadpovprečno uspešnost v digitalizaciji učnega procesa, zato smo bili vključeni v postopek pridobivanja "priznanja digitalna šola". Od marca do septembra 2022 je potekalo zbiranje dokazov po različnih področjih, vključno s primeri dobre rabe. Konec januarja 2022 pa nas je kritični prijatelj, prof. Sašo Stanojev, obvestil o pridobitvi "priznanja digitalna šola" na vseh sedmih področjih: vodenje, poučevanje in učenje, nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev, vrednotenje, sodelovanje in mreženje, infrastruktura in oprema, digitalne kompetence učencev. Priznanje je odraz odličnega dela na šoli na tem področju v zadnjih 20 letih in je v slovenskem merilu zelo pomembno, saj smo ena izmed zgolj 18 šol v Sloveniji, ki ga je do sedaj prejela.

Več o tem na spodnji povezavi:
18 slovenskih šol prejelo evropsko priznanje za prakse digitalnega izobraževanja | GOV.SI

digitalna sola 2022digitalna sola 2022 2digitalna šola 2022