Pri pouku geografije smo z učenci 9. razredov obravnavali domači kraj in ga prepoznali kot zelo primernega za izvajanje turističnih dejavnosti. Ker je turizem gospodarska dejavnost, ki temelji na turistih, smo razmišljali, kako bi jih prepričali, da jih čim več obišče Semič. To smo hoteli narediti na inovativen, moderen način - z izdelavo promocijskega videa. Končne izdelke smo predstavili ravnatelju, razredničarki, predstavnici občine in predstavnici TIC Semič. Nad izdelki so bili vsi navdušeni, saj so v njih prepoznali veliko uporabno vrednost. Vi si jih lahko ogledate na spodnji povezavi.

Mentor: Matej Matkovič

Turistični promocijski videi